Gediscrimineerd ?

Tegen discriminatie, geweld en vóór gelijke behandeling

Ongelijk behandeld, gediscrimineerd of zelfs bedreigd ? Doe dan altijd melding of aangifte. Om meldingen en aangiftes laagdrempeliger te maken heeft de politie een speciale eenheid ‘Roze in Blauw’ waar de agenten zelf LHBT zijn en jouw verhaal dus begrijpen. Ben je dus slachtoffer geworden meld dat dan ook altijd bij Roze in Blauw. Zij kunnen je verder helpen en adviseren! Roze in Blauw is direct te benaderen via telefoon 088-169 1234 . Bij spoed moet je natuurlijk altijd 112 bellen!.

Vind je het fijner om te mailen dan kan dat natuurlijk ook: E-mail: rozeinblauw.oost-brabant@politie.nl

Ook kun je bij (online) discriminatie melding maken bij het Meldpunt Discriminatie. 
Vanwege dingen die er niet toe doen, zoals je geloof, leeftijd, ras of geslacht? Dat noemen we discriminatie!

Dien daarom een klacht in bij het Adviespunt Discriminatie. Ook als je getuige bent van discriminatie kun je een klacht indienen. Of als je discriminerende leuzen of pamfletten ziet. Je kunt ervoor kiezen om je klacht alleen te laten registreren of hem ook te laten behandelen. In sommige gevallen is het mogelijk aangifte bij de politie te doen.
In alle gevallen zet het adviespunt zich ervoor in om discriminatie te stoppen en voor de toekomst te voorkomen. Meld discriminatie daarom altijd!

Adviespunt Discriminatie logo

Op de website van Lumens kun je het online formulier invullen.