Stichting 113Online

Stichting 113Online is een zelfstandige en onafhankelijke zorgaanbieder op het gebied van zelfmoordpreventie. 113Online verleent online en telefonische hulp.

Geschiedenis

Het idee voor 113Online is ontstaan uit het besef dat op spreken over zelfmoord nog steeds een taboe ligt. Dit, terwijl praten juist zo essentieel is in suïcidepreventie.

Psychiater Jan Mokkenstorm zocht contact met verschillende organisaties en stichtingen die al langere tijd bezig waren om hulp te bieden aan mensen met suïcidale gedachten en gevoelens. Samen zetten zij een solide platform voor online zelfmoordpreventie neer. Therapie, zelfhulp en acute hulpverlening vormen de drie pijlers.

113Online staat aan de kant van het leven en probeert te zoeken naar een uitweg uit de wanhoop. Hierbij spelen religieuze of ideologische achtergronden geen rol. Anonimiteit staat hierbij hoog in het vaandel en de mening van de hulpzoeker wordt altijd gerespecteerd.

113Online is een onafhankelijke GGZ-instelling. Het Ministerie van VWS subsidieert 113Online.

Missie

  • 113Online wil zelfmoord en zelfbeschadigend gedrag voorkómen
  • 113Online wil het taboe op praten over zelfmoord doorbreken
  • 113Online wil de zelfredzaamheid van mensen met suïcidale gedachten, hun naasten en nabestaanden vergroten
  • 113Online wil drempels bij het zoeken en vinden van hulp verlagen

Visie

113Online biedt via internet en telefoonlijnen contactmogelijkheden aan voor suïcidale mensen, hun naasten, betrokkenen en nabestaanden. Via dit contact kunnen deze mensen rekenen op een goed aanbod voor hulpverlening, ondersteuning en dienstverlening. Vrijwillige en professionele medewerkers van 113Online vertrouwen op de vermogens van mensen zelf om ook in een geestelijke noodsituatie zoals bij depressie of angst oplossingen te vinden en daarbij elkaar te kunnen ondersteunen.

De contacten via de website of via de telefoon zijn vertrouwelijk, veilig en vertrouwd. Mensen ervaren geen drempels om vragen te stellen over hun geestelijke nood of over suïcidaliteit. De weg naar professionele hulpverlening komt op eenvoudige wijze tot stand. Hierdoor is 113Online een voorziening die aansluit bij de leefwereld van mensen zelf. Het aanbod van 113Online biedt mogelijkheden en perspectieven om een uitweg te vinden uit een levensbedreigende geestelijke crisis. Daardoor kan 113Online haar cliënten helpen opnieuw greep te krijgen op hun persoonlijke leven.

Als zelfstandige zorginstelling zoekt 113Online steeds naar verbinding en samenwerking met maatschappelijke partners, professionele organisaties en vertegenwoordigers van haar doelgroepen. 113Online ontwikkelt zich tot een nationaal bekend en taboedoorbrekend baken. Haar bestaansrecht wordt door middel van wetenschappelijk onderzoek aangetoond. 113Online is internationaal een voorbeeld voor innovatieve en doelmatige suïcidepreventie.

Contactgegevens

Crisis-chat

Als je aan zelfmoord denkt, somber of depressief bent, kun je daar direct met een vrijwilliger van ons over praten; anoniem, gratis, zonder oordeel en 100% vertrouwelijk.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
10u – 23u
10u – 23u
10u – 23u
10u – 23u
10u – 23u
12u – 23u
12u – 23u
Zelfhulp

Wil je liever zelfstandig aan de slag? Dat kan. 113Online biedt verschillende mogelijkheden om inzicht te krijgen in suïcidale gedachten en gevoelens.

Online Therapie

Therapie bij 113Online staat voor professionele en vertrouwelijke hulp. In onze therapieën ligt de nadruk op samen kijken naar wat je wilt bereiken en hoe je dat zou kunnen doen.

Algemeen

Postbus 22232,
1100 CE, Amsterdam
020 – 311 38 83 (Werkdagen: 10u – 16u)