fbpx

Algemene Ledenvergadering (ALV) 14 april 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering COC Eindhoven en regio
d.d. 14 april 2019 in Pand 54

Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op zondag 14 april  a.s. om 14.00  uur  in Pand54 van COC Eindhoven en regio,  Pr. Hendrikstraat 54 te Eindhoven.  Inloop vanaf 13.30  uur.

De vergaderstukken zijn te vinden op de website van COC Eindhoven en regio: 
https://coceindhoven.nl/algemene-ledenvergadering-alv-14-april-2019/

Aan- of afmelden graag via info@coceindhoven.nl.

Agenda Algemene Ledenvergadering COC Eindhoven en regio

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 september 2018
 4. Bestuursverkiezingen + kiezen stemcommissie
  • Kandidaat bestuurslid: Naomi Misseyer (secretaris)
  • Aftredend en herkiesbaar: Bianca van Kaathoven (voorzitter)
  • Aftredend en herkiesbaar: Hans van Winkel (penningmeester)
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Thea Smits
 5. Jaarverslag 2018
 6. Financiële afrekening 2018 inclusief kascontrole
 7. Kiezen nieuwe kascontrolecommissie
 8. Uitslag bestuursverkiezing
 9. Verhoging bijdrage jaarlijks vrijwilligersuitje van 25 euro en 35 euro
 10. Mededelingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Graag zien wij u op zondag 14 april 2019.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur COC Eindhoven en regio

Bianca van Kaathoven, Sylvia Kuijpers, Thea Smits, Ivar Voets, Jarno de Vroom-Zwikstra.

De stukken voor de ALV Vergadering

Agenda: Agenda-ALV-20190414

Jaarverslag: Definitief Jaarverslag COC Eindhoven en Regio (Gewijzigd)

Financieel: VW-2018-balans-1

Concept Notulen ALV September 2018: 20180923 Verslag ALV COC Eindhoven en regio