fbpx

Bob Angelo Fonds

Bob Angelo startte de Nederlandse LHBT-beweging omdat hij vond dat homo’s en lesbiennes elkaar moeten kunnen ontmoeten. Die ontmoeting blijven wij stimuleren met het Bob Angelo Fonds. Daarvoor vragen we jouw steun. Het Fonds ondersteunt kleinschalige initiatieven gericht op  ontmoeting en acceptatie van LHBT’s.

Bob Angelo Fonds is het fonds voor de begeleiding en financiering van kleinschalige activiteiten en projecten die zich richten op lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) – in het Koninkrijk der Nederlanden: in Nederland, op Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met het fonds motiveert en begeleidt COC Nederland initiatiefnemers in het ontwikkelen en implementeren van activiteiten voor kwetsbare LHBT’s. We denken bijvoorbeeld aan LHBT’s buiten de Randstad maar ook aan individuen die niet makkelijk aansluiting vinden bij bestaande voorzieningen, activiteiten en/of gemeenschappen. COC heeft een team van tien projectleiders en een groot aantal vrijwillige ambassadeurs die helpen om initiatief te ondersteunen. De activiteiten die het fonds ondersteunt moet zorgen voor verbinding, contact, plezier en leiden tot de versterking van de individuele positie van de deelnemers. Anders gezegd: door het fonds hopen we individuen meer zelfvertrouwen en plezier te geven waardoor ze makkelijker en beter meekomen in de maatschappij.

Bob Angelo

Niek EngelschmanBob Angelo was de schuilnaam van acteur, verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog en homo-activist Niek Engelschman (12 november 1913 – 27 oktober 1988). Hij was oprichter van het blad Levensrecht (1940) en de Shakespearclub (1946), waaruit in 1948 het COC is voortgekomen. Jarenlang was hij het gezicht van het COC; in 1962 werd hij benoemd tot ere-voorzitter. De organisatie heeft uit eerbetoon aan hem in 1991 de Bob Angelo penning ingesteld, een jaarlijkse prijs voor personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de emancipatie van LHBT’s. In 1986 werd hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De brug over de Keizersgracht bij het Homomonument op de Westermarkt in Amsterdam en een laan in Nijmegen dragen zijn naam.

Niek Engelschman baseerde zich op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die de Verenigde Naties in 1948 hadden opgesteld. Homoseksuelen moesten naar zijn mening in het openbaar volwaardige, gelijkwaardige en gerespecteerde burgers kunnen zijn. Het Bob Angelo Fonds is dan ook vanuit die gedachte opgericht.

Bob Angelo Penning & Oorkonde

De Bob Angelo Penning is in 1991 door het COC ingesteld. Enerzijds als postume hommage aan COC-oprichter Niek Engelschman (1913-1988) en anderzijds om jaarlijks personen, groepen of organisaties te eren die zich op bijzondere wijze op nationaal of internationaal niveau verdienstelijk hebben gemaakt voor de emancipatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.

Bob Angelo PenningDaarnaast wordt vanaf 1998 op gezette tijden een Bob Angelo Oorkonde uitgereikt aan personen en/of organisaties die een bijzondere prestatie geleverd hebben ter bevordering van de homo-emancipatie.

Bob Angelo was de schuilnaam van Niek Engelschman (1913-1988) – oprichter en eerste voorzitter van het COC. In 1940 richtte hij met enkele vrienden het blad Levensrecht op. Al na één nummer moest gestopt worden met het maken van het blad, want dat nummer kwam begin mei 1940 uit vlak voor de Duitse inval in Nederland.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen Engelschman en zijn vrienden weer bijeen en begon het blad weer te verschijnen. In december 1946 leidde dat tot de oprichting van de Shakespeare Club, de eerste naam van de organsatie die zich vanaf 1948 COC noemt.

Laureaten

Winnaars

1991 
BENNO PREMSELA, oud-voorzitter van het COC.
DEREK JARMAN, regisseur, o.a. van Caravaggio en Edward II.
ULRIKE OTTINGER, regisseur – net als Jarman voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van een homo/lesbische cinematografie.

1992 
RELUS ter BEEK, minster van Defensie.
RENÉ HOLTEL, overste & voorzitter van de Werkgroep Homoseksualiteit en Krijgsmacht.
Beide voor hun bijdrage aan het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in de krijgsmacht

1993 
ANDREAS BURNIER, openlijk lesbisch auteur van o.a. ‘Het Jongensuur’ en ‘Een tevreden lach’ – vroeg rolmodel met een status vergelijkbaar met Gerard Reve en Anna Blaman.

1994 
PATER JAN van KILSDONK, als pastor van de Amsterdamse Studentenkerk een vroege voorvechter voor een open en begripvolle houding in de pastorale zorg voor homoseksuelen.

1995 
PAUL de LEEUW, tv-presentator – brutaal openlijk homoseksueel en daarmee taboedoorbrekend.
SAD-Schorerstichting – voor het baanbrekende werk van deze organisatie (nu: Schorer) op het gebied van holebi-specifieke gezondheidszorg en hivpreventie.

1996 
HANS van MANEN, choreograaf – taboedoorbrekend met balletten waarin ‘gespeeld’ wordt met genderrollen.

1997 
MARJAN SAX, oprichtster van Mama Cash, een fonds voor kleinschalige vrouwenprojecten dat daarmee lesbische vrouwen en hun organisaties in binnen- en buitenland een belangrijke impuls gegeven heeft.

1998 
ROB TIELMAN, oprichter Homostudies Utrecht – voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van homostudies.

Ter gelegenheid van de GAY GAMES 1998 te Amsterdam worden de eerste Bob Angelo Oorkondes uitgereikt aan:
– Marianne van Staa & Tom Bijlmer – voor alle vrijwilligers;
– loco-burgemeester Harry Groen – voor bestuur en bewoners van de stad Amsterdam.

2003 
JOHN BLANKENSTEIN, openlijk homoseksueel scheidsrechter – doorbrak het taboe op homoseksualiteit in een macho-sport bij uitstek.

Bob Angelo Oorkondes worden toegekend aan:
– Jan-Willem Wabeke, juridisch adviseur bij de Stichting Vrienden van de Gaykrant en daarmee belangrijk in de lobby die geleid heeft tot de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor partners van gelijk geslacht.
– Marijke Burger, oprichtster van Café Anders, eerste soos voor lichtverstandelijk gehandicapte holebi´s.

2006 
HENK KROL, oprichter en hoofdredacteur van de Gaykrant – voor zijn rol bij de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

Bob Angelo Oorkondes worden toegekend aan:
– Eduard Boer – vanwege zijn studie over homo-asielzoekers waarmee hij dit onderwerp op de maatschappelijke agenda wist te zetten.
– Janneke van der Brugh en Merel van Ginkel – vanwege de oprichting van Jong uit de Kast, waarmee zij de aandacht vestigden op de positie van 16min-holebi-jongeren.

2007 
JOKE SWIEBEL, Euro-parlementariër – voor haar baanbrekende werk in het internationaal op de agenda zetten van gelijke rechten van holebi’s en vrouwen.

Bob Angelo Oorkonde wordt toegekend aan:
– Saddie Choua – Belgische documentairemaakster – voor het maken van de documentaire ‘Mijn zus Zahra’ over homoseksualiteit in Marokkaanse kring.

2008 
Bob Angelo Oorkonde met gouden griffel, uitgereikt door minister Ronald Plasterk, wordt toegekend aan:
DANNY HOEKZEMA, dé frontliner van 16-min-holebi-jongeren, nam het initiatief voor Danny’s Parade, de boot voor 16minners tijdens de Canal Parade, en tot de oprichting van Joug&Out- ontmoetingsbijeenkomsten en -website.

Bob Angelo Oorkonde wordt toegekend aan:
– Mustafa Ayranci – voorzitter van de Turkse Arbeidersbeweging HTIB, ‘onbezoldigd ambassadeur voor homo-mensenrechten’ die in de Nederlands Turkse gemeenschap van binnenuit heeft bijgedrage aan het bespreekbaar maken van homoseksualiteit.

2009 
Stichting PANN, voor veertig jaar inzet t.b.v. de persoonlijke emancipatie en maatschappelijke betrokkenheid van holebi-jongeren in Utrecht en ver daarbuiten.

2010 
ARIE BOOMSMA, vanwege zijn werk en opstelling als programmamaker bij de Evangelische Omroep (EO) waarmee hij als geen ander het publieke debat over homoseksualiteit in orthodox-christelijke kring heeft opgeroepen en is uitgegroeid tot een rolmodel voor jongeren in die kring om een meer open houding tegenover homoseksualiteit aan te nemen.
REMONSTRANTSE BROEDERSCHAP, vanwege het besluit in 1986 als eerste kerkgenootschap wereldwijd om de zegenbede voor homo/lesbische relaties toe te staan en daarmee alle levensverbintenissen gelijk te behandelen. Deze stap is tekenend voor de openheid en tolerantie van dit kerkgenootschap en betekende een doorbraak in het christelijk denken over homoseksualiteit en relaties en dat heeft invloed gehad op het denken daarover onder christelijke holebi’s én onder de overige christelijke kerkgenootschappen in ons land. De prijs werd toegekend ter gelegenheid van de viering van het 400-jarig bestaan van het kerkgenootschap.

2011 
ERWIN OLAF, omdat hij als geen ander de maatschappelijke verontwaardiging over LHBT-vijdandig geweld en –discriminatie onder woorden weet te brengen, daarmee mensen activeert én ook zelf tot actie overgaat. Verder neemt hij het ook in zijn werk als kunstenaar onvermoeibaar op voor LHBT’s.
ROZE in BLAUW, dat als vrijwilligersnetwerk van ‘roze’ agenten in Amsterdam de drempel voor het doen van aangiften wist te verlagen – door het instellen van een speciaal direct bereikbaar telefoonnummer én door actief ‘de straat’ op te gaan. Maakte de politie alert op anti-LHBT-geweld, versterkte de positie van ‘roze’ agenten en vormt een inspiratiebron voor soortgelijke initiatieven elders in Nederland.

2012 
BORIS DITTRICH, leverde als een van de eerste openlijk homoseksuele parlementsleden een cruciale bijdrage aan de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht, leverde belangrijke bouwstenen voor het huidige Nederlandse LHBT-beleid en strijdt nu als directeur seksuele minderheden bij Human Rights Watch (HRW) wereldwijd voor de rechten van LHBT’s die onderdrukt en vervolgd worden.
MARIA van OOSTEN, zette als oprichter van ZijAanZij niet alleen een prachtige glossy neer, maar vooral ook een niet meer weg te denken platform waar lesbische en biseksuele vrouwen herkenning, erkenning en rolmodellen vinden, leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de emancipatie van lesbische en biseksuele vrouwen in Nederland.

Bob Angelo Oorkonde wordt toegekend aan:
– Björn van Roozendaal – bij zijn afscheid als internationaal medewerker van COC Nederland – vanwege zijn verdienste als bestuurslid van het IGLYO, vanwege zijn inzet bij het verwerven van de consultatieve status van het COC bij de Verenigde Naties en het mede helpen opbouwen van een globaal LHBT-netwerk voor het op de agenda geplaatst krijgen van LHBT-rechten bij de Europese Unie, Raad van Europa en de Verenigde Naties.

2013
MUSHIN HENDRICKS
, ontvangt deze prijs bovenal omdat hij LHBT-moslims de kracht geeft om te zijn wie ze zijn: moslim én LHBT. Deze ‘roze imam’ heeft een bijzonder waardevolle bijdrage geleverd aan het debat over seksuele voorkeur, genderidentiteit en Islam in Nederland, Zuid Afrika en de wereld.

TRANSGENDERBEWEGING NEDERLAND, een beweging die de afgelopen jaren veel concrete resultaten geboekt heeft voor transgenders en dat is het resultaat van  jarenlange inzet, op basis van een politieke agenda, met draagvlak, zichtbaarheid en onderlinge zorg en contact. Dat is onmisbaar voor gelijkberechtiging en sociale acceptatie. De penning wordt uitgereikt aan drie voorvechters die zich bijzonder voor deze beweging inzetten: CAROLIEN van de LAGEMAAT, SIMON HUGHES en THOMAS WORMGOOR.

2014
CARRY SLEE
, schrijfster van jeugdliteratuur, die in haar populaire boeken seksuele diversiteit en genderidenteit onnadrukkelijk en op volstrekt vanzelfsprekende wijze verwerkt en daarmee op bijzondere wijze bijdraagt aan de emancipatie van LHBT’s in Nederland.
THOMAS HAMMARBERG, Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa (2006-2012), die een hoge prioriteit gaf aan de rechten van LHBT’s. Dat resulteerde in het grootste onderzoek ooit naar discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit in Europa en het eerste rapport over mensenrechten van transgenders in Europa.

WIELIE ELHORST, voorzitter van het Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP). Hij leverde tijdens zijn bestuurslidmaatschap (vanaf 2001) en later voorzitterschap  (2006-2014) een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de positie van christelijke LHBT’s in Nederland, waardoor er tegenwoordig ook in orthodox-christelijke kring meer met LHBT’s wordt gesproken, in plaats van over hen. Hij was aanjager van talrijke vernieuwende activiteiten, zoals ’s werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen, het Heilig Bootje bij de Canal Parade, het samenwerkingsverband van christelijke LHBT-organisaties LCC Plus en de Gay Pride-kerkdiensten en betrokken bij de totstandkoming van diverse boeken over seksuele gerichtheid, genderidentiteit en geloof, zoals Coming Out Churches enUniform uit de kast – over homoseksualiteit in het Leger des Heils.

2015
SPANGAS
, de makers en cast van deze NCRV-jeugdtelevisieserie hebben een hele generatie jongeren  opgevoed met respect voor LHBT’s. De serie, die zich afspeelt op een middelbare school, bereikt dagelijks honderdduizenden jongeren en besteedt sinds het begin uitgebreid, respectvol en op vanzelfsprekende wijze aandacht aan LHBT’s. In de eerste seizoenen volgde SpangaS de coming-out en relaties van de homoseksuele leerling Flip. De afgelopen jaren speelt de lesbische Charley een belangrijke rol. Onlangs zoende ze voor het eerst met een meisje. Flip en Charley zijn rolmodellen voor een generatie jongeren.
JUDITH SCHUYF, ontvangt de Bob Angelo Penning voor haar bijna levenslange inzet voor LHBT-emancipatie, waarmee ze behoort tot de absolute voorhoede van de Nederlandse LHBT-beweging. Met wetenschappelijk onderzoek, concrete initiatieven en als adviseur van de Nederlandse regering en lokale overheden heeft Schuyf de afgelopen decennia wezenlijk bijgedragen aan de verbetering van de positie van LHBT’s.

Wat doet?

Met steun van het Bob Angelo Fonds:

  • Maakten LHBT- asielzoekers voor het eerst de Gay Pride in Amsterdam mee;
  • Ontmoetten LHBT’s met een beperking elkaar op de Landelijke Soos Dag;
  • Kon op Aruba een avond voor lesbische vrouwen worden georganiseerd;
  • Bracht de Transpub Quiz transgenders én hun vrienden bij elkaar;
  • Liepen activisten uit Rusland en Nijmegen samen de Vierdaagse.

True Colors

True Colors is het jaarlijkse feestelijke benefiet voor het Bob Angelo Fonds. Elk jaar, op de laatste zondag van januari, brengen ze bijna 2.000 mensen van meer dan 300 organisaties, netwerken, groepen en initiatieven uit de LHBT-gemeenschap samen in Paradiso in Amsterdam.

True Colors 2015