fbpx

COC Eindhoven en regio kiest nieuw bestuur.

0

Op een druk bezochte Algemene Ledenvergadering hebben de leden van COC Eindhoven en regio een nieuw bestuur gekozen voor de volgende termijn van twee jaar.  Voorzitter Ton Ditewig trad af als voorzitter en wordt opgevolgd door  Bianca van Kaathoven. Ton blijft actief in het bestuur en is gekozen tot secretaris van de vereniging.  Thea Smits,die de afgelopen vier jaar de functie van secretaris vervulde blijft ook actief in het bestuur. Thea gaat zich als Algemeen Bestuurslid met vrijwilligerszaken bezighouden. 
Penningmeester Pedro Daniëls trad ook terug als bestuurslid en wordt opgevolgd door Hans van Winkel. 
Ivar Voets, Algemeen bestuurslid Pand54 werd herkozen voor een volgende periode van twee jaar. Sylvia Kuijpers, Algemeen bestuurslid Yunge was vorig jaar al gekozen en hoefde deze ALV niet opnieuw herkozen te worden. 

Naast de bestuursverkiezing was er de verantwoording over 2016 waar prima resultaten konden worden getoond. Oud voorzitter Ditewig vertelde dat COC Eindhoven en regio nog nooit zoveel voorlichtingen heeft gedaan als in 2016.  Ook de ‘Gay Refugee Walk-in’ was een ongekend succes. Maandelijks komen circa 150 LHBT asielzoekers uit geheel Nederland naar de thema-middagen in Pand54 af. Ook het geschiedenis project werd in 2016 succesvol afgerond en resulteerde in een boek en een DVD. 

In de pauze werden de stemmen geteld door de kiescommissie. Na de uitslag droeg Ton de voorzittershamer, in dit geval de microfoon, over aan Bianca waarna het nieuwe bestuur de vergadering voortzette. 

Verder heeft COC Eindhoven en regio de statuten gemoderniseerd zodat we er de komende jaren weer tegenaan kunnen. Ook werden voorstellen van het bestuur om de financiële- en administratieve processen in onze organisatie te stroomlijnen aangenomen. 

De kersverse voorzitter Bianca van Kaathoven bedankte iedereen voor de komst naar Pand54.
De volgende ALV is in het najaar van 2017. 

 

Share.