COC Eindhoven zoekt maatjes voor LHBT-Nieuwkomers

0

COC Eindhoven en regio is op zoek naar maatjes voor het Cocktail project. Misschien iets voor jou ?

Cocktail is het maatjesproject van COC Eindhoven en regio, dat zich richt op lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) “nieuwkomers”: vluchtelingen en asielzoekers.

Cocktail wil het isolement van LHBT-nieuwkomers doorbreken en hen op een veilige manier introduceren in de Nederlandse samenleving en tevens  bijdragen aan het verbeteren van het leefklimaat en de veiligheid van LHBT-nieuwkomers in Nederland.

Als maatje onderneem je met een zekere regelmaat sociale activiteiten met een LHBT-nieuwkomer. Je biedt een luisterend oor, drinkt een kop koffie, maakt samen een wandeling of gaat de stad in. Maatje-zijn kost je minimaal vier uur per maand en je committeert je voor een langere periode, van enkele maanden tot twee jaar.

Wie zoeken we ?

We zoeken voor Cocktail sociaal vaardige, integere mensen die Engels en/of een andere tweede taal spreken, stevig in hun schoenen staan en respectvol kunnen omgaan met cultuurverschillen. Het gaat nadrukkelijk om sociale activiteiten en het bieden van een sociaal netwerk, niet om dating of het verlenen van juridische, financiële of medische ondersteuning aan nieuwkomers.

Als maatje heb je een-op-een contact met een lesbische, homoseksuele, biseksuele en/of transgender nieuwkomer. Je biedt een luisterend oor en sociale ondersteuning door activiteiten te ondernemen of de nieuwkomer wegwijs te maken in de Nederlandse (LHBT) gemeenschap.

Voor deze vrijwilligersfunctie wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd  door COC EIndhoven en regio

Uiteraard bereiden we je goed voor. Je krijgt een (verplichte) training op het gebied van maatjescontact en LHBT en asiel. Bovendien kun je rekenen op ondersteuning en begeleiding van een coördinator.

Is je interesse gewekt ? Reageer dan door te mailen naar info@coceindhoven.nl 

Share.