Eerste bijeenkomst Non-Binair bij COC Eindhoven en regio

0

Op zondag 14 mei is er de eerste bijeenkomst voor Non-Binaire personen. 

Non-binaire mensen zijn mensen die zich niet als man of vrouw identificeren en met die situatie worden ze dan ook dagelijks geconfronteerd. De maatschappij ziet mensen als man óf vrouw: er zijn mannen en vrouwen wc’s en bij een enquête moet je het hokje man of vrouw inkleuren.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich niet man of vrouw voelen, zich man én vrouw voelen of die zich soms man en soms vrouw voelen, ook ben je welkom als je nog niet zo goed weet hoe jouw genderidentiteit in elkaar zit.

Tijdens deze bijeenkomst kan er over de verschillende genderidentiteiten gepraat worden. Ook is er de mogelijkheid om aan elkaar vragen te stellen en te discussiëren over hoe je met bepaalde gender gerelateerde zaken om kan gaan.

De bijeenkomst vindt 14 mei plaats van 15:00 tot ongeveer 18:00 in de tuinkamer van het COC gebouw.

Opgeven is verplicht, graag voor 12 mei, bij Sylvia: yunge@coceindhoven.nl
Vermeld a.u.b. je naam en geboortedatum

Datum: Zondag 14 mei
Tijd: 15:00 tot ca. 18:00 uur
Adres: Prins Hendrikstraat 54, 5611 HL Eindhoven

Share.