fbpx

Kennisplein Gehandicaptensector

In de gehandicaptensector is veel kennis en ervaring beschikbaar. Maar vaak blijft dit verborgen binnen een organisatie. Het Kennisplein Gehandicaptensector zet zich er voor in dit te veranderen. Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Fysiek, tijdens bijeenkomsten, in netwerkbijeenkomsten of op de jaarlijkse Kennismarkt, maar ook digitaal.

Het motto van het Kennisplein is ‘halen en brengen’. Deelnemers nemen zelf initiatieven en voeren deze (grotendeels) zelf uit. Het Kennisplein creeërt de randvoorwaarden om dit mogelijk of makkelijker te maken. Op het Kennisplein vind je producten waar je direct mee aan de slag kunt, maar ook verdiepingsartikelen, verhalen uit de praktijk, bijeenkomsten en communities. Ook ondersteunt het Kennisplein landelijke netwerken en kenniswerkplaatsen gefinancierd door fondsen. Maar het biedt ook ruimte voor nieuwe ideeën.

Voor wie

Begeleiders en ondersteunende professionals die zich bezighouden met de zorg voor en ondersteuning van mensen met een beperking. Het Kennisplein is een initiatief van en wordt gecoördineerd door Vilans, VGN en MEE Nederland.

Contactgegevens

p/a Catharijnesingel 47,
Postbus 8228,
3503 RE, Utrecht
030 – 789 23 11
info@kennispleingehandicaptensector.nl