fbpx

Landelijk Netwerk Biseksualiteit

Wat is biseksualiteit?

Biseksualiteit is, net als hetero- en homoseksualiteit, een zelfstandige seksuele oriëntatie. Biseksualiteit is het je seksueel en/of emotioneel aangetrokken voelen tot zowel mannen als vrouwen. Daarbij zijn vele variaties mogelijk. Er zijn bi’s bij wie de belangstelling gelijkelijk over de geslachten is verdeeld, maar dat hoeft helemaal niet om jezelf bi te kunnen noemen. Er zijn mensen die zich vooral seksueel aangetrokken voelen tot het eigen geslacht, maar vaste relaties toch eerder aangaan met het andere geslacht. Ook het omgekeerde komt voor. Kenmerkend voor biseksualiteit is de enorme diversiteit, je hebt bi’s in alle soorten en maten. Ook zijn er biseksuelen die zich niet zo thuis voelen bij de vaak als vanzelfsprekend beschouwde tweedeling in mannelijk en vrouwelijk. Voor transgenders en transseksuelen is dan ook uitdrukkelijk plaats in de bi-beweging.

Wie zijn ze en wat doen ze?

Het Landelijk Netwerk Biseksualiteit (LNBi) is de landelijke organisatie voor biseksuelen. Wij behartigen de belangen van biseksuelen en anderen met bi-gevoelens. Dat doen wij onder meer door contact te houden met overheden en maatschappelijke organisaties en hen te adviseren op het gebied van holebi emancipatiebeleid. Daarbij werken wij samen met LHBT*-zusterorganisaties. Een voorbeeld hiervan is het samen met COC Nederland bevorderen van voorlichtingen op scholen over seksuele diversiteit in brede zin (in plaats van alleen over homoseksualiteit, zoals tot voor kort nog gebruikelijk was).

Contactgegevens

info@lnbi.nl
06 – 23 72 98 93 (voorzitter)