fbpx

LFB

LFB is een belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking. De LFB zet zich in voor versterking en vertegenwoordiging van haar achterban.

Versterking door het geven van informatie, scholing en training en door het organiseren van onderlinge ontmoetingen. Vertegenwoordiging van mensen met een verstandelijke beperking door het deelnemen aan werkgroepen, projecten en adviesraden.

De stem van mensen met een verstandelijke beperking zelf is onmisbaar en maakt grote indruk op beleidsmakers. Daar waar het echt nodig is, worden de mensen ondersteund door coaches.
 We maken gebruik van elkaars kwaliteiten.

De LFB is in 1995 opgericht. De kerntaken van de LFB zijn: informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging

Wie kunnen er lid worden van de LFB?

  • Belangenverenigingen Onderling Sterk van mensen met een verstandelijke beperking
  • Individuele mensen met een verstandelijke beperking
Missie

De LFB maakt je sterker
De LFB versterkt mensen met een verstandelijke beperking om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Met gelijke kansen en gelijke mogelijkheden, net als elke burger.

De LFB komt voor je op
De LFB behartigt de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. Door vanuit ervaringsdeskundigheid invloed uit te oefenen op mensen of organisaties die invloed hebben op de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking.

Op eigen kracht
De LFB gelooft dat versterking en vertegenwoordiging van mensen met een verstandelijke beperking het meeste effectief is wanneer dit vanuit ervaringsdeskundigheid vorm krijgt. Dit noemen we het dóór en vóór principe.

Visie

De LFB gelooft in een samenleving waarin mensen met een beperking gewoon mee kunnen doen. Met dezelfde rechten en plichten als alle andere burgers. De LFB vindt dat mensen met een beperking, net zoals een ander, een belangrijke rol kunnen spelen in de samenleving. Als vriend of vriendin, buurman of buurvrouw, arbeidskracht of vrijwilliger.

Contactgegevens

Zonnebaan 39,
3542 EB, Utrecht
info@lfb.nu
030 – 236 37 61