fbpx

Verkiezingsuitslag biedt goede kansen voor Regenboogakkoord

0

 

De verkiezingsuitslag biedt goede kansen voor uitvoering van de maatregelen uit COC’s Regenboog Stembusakkoord. Dat concludeert COC Nederland donderdag na de verkiezingen. De partijen die het akkoord tekenden, krijgen een ruime meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer: waarschijnlijk 98 van de 150 zetels.
Het Regenboog Stembusakkoord werd op 7 maart jl. getekend door VVD, PvdA, D66, SP, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Artikel 1 (foto).

In de nieuw Kamer zal er door het Regenboog Stembusakkoord naar verwachting breed draagvlak zijn voor een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid en verbetering van de positie van LHBTI’s op school. Ook is er een meerderheid voor een meerouderschapswet, een wettelijk verbod op trans- en interseksediscriminatie, wijziging van artikel 1 van de Grondwet, steun aan de internationale LHBTI-beweging en het zoveel mogelijk afschaffen van geslachtsregistratie. Verder wordt er niet gemorreld aan het strafrechtelijk discriminatieverbod.

Regenboogcoalitie?

Diverse mogelijke coalitiepartijen tekenden het Stembusakkoord. Dat geldt voor verkiezingswinnaar VVD en voor D66 en GroenLinks, die beide zetelwinst boekten. Ook de PvdA tekende, maar leed een groot zetelverlies.

Andere potentiële coalitiepartijen tekenden het Stembusakkoord niet. Dat geldt bijvoorbeeld voor het CDA. Die partij gaf bij COC’s Verkiezingsdebat aan veel van de voorgestelde maatregelen te steunen. Het COC roept het CDA daarom op om het Stembusakkoord alsnog te omarmen.

Ook de ChristenUnie wordt genoemd als mogelijke coalitiedeelnemer. Deze partij tekende het Stembusakkoord niet en deed niet mee aan COC’s Verkiezingsdebat en kieswijzer GayVote. De partij stemde de afgelopen jaren vaak tegen LHBTI-voorstellen, zoals de wet Lesbisch ouderschap en de Transgenderwet. Wel is de ChristenUnie voorstander van een expliciet verbod op LHBTI-discriminatie in de Grondwet.

De PVV boekte winst bij de verkiezingen. Over de LHBTI-opvattingen van deze partij is weinig bekend. De PVV zette geen handtekening onder het Regenboogakkoord en nam niet deel aan COC’s Verkiezingsdebat en kieswijzer GayVote. Wel is bekend dat de PVV het strafrechtelijk discriminatieverbod wil inperken. Ook stemde de partij tegen een nieuwe transgenderwet, terwijl ze in COC’s Roze Stembusakkoord 2012 beloofde om hier vóór te stemmen.

[Bron: COC NL – Foto ondertekenaars Regenboog Stembusakkoord: Anja Robertus]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Op dinsdagmiddag 7 maart tekenden lijsttrekkers en vertegenwoordigers van acht politieke partijen een stembusakkoord met het COC. In dit Regenboog Stembusakkoord doen de partijen acht beloften over LHBTI-emancipatie voor de komende kabinetsperiode.

Het Regenboog Stembusakkoord wordt dinsdagmiddag getekend door Mark Rutte (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Léonie Sazias (50PLUS), Eva van Esch (Partij voor de Dieren) en Sylvana Simons (Artikel 1).

PVV, ChristenUnie, SGP en DENK werden ook uitgenodigd om het akkoord te tekenen, maar gaven aan die uitnodiging geen gehoor. Het Regenboog Stembusakkoord is de opvolger van COC’s Roze Stembusakkoord uit 2012, met vijf beloften over LHBTI-wetgeving. Al deze vijf beloften zijn gerealiseerd. 

In COC’s Regenboog Stembusakkoord 2017 staan de volgende acht beloften aan de LHBTI gemeenschap:

  1. Artikel 1 van de Grondwet wordt gewijzigd
  2. Er komt een meerouderschapswet
  3. Het discriminatieverbod in het Wetboek van Strafrecht blijft in stand
  4. Er komt een wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen
  5. Geslachtsregistratie door de overheid wordt zoveel mogelijk afgeschaft
  6. De situatie voor LHBTI’s op school wordt verbeterd
  7. Er wordt een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid gevoerd
  8. De steun aan buitenlandse LHBTI bewegingen wordt voortgezet

De ondertekenende partijen gaan in artikel 1 van de Grondwet verduidelijken dat LHBTI-discriminatie verboden is. Ook het CDA steunt dit voorstel. De VVD zal een alternatief voorstel tot wijziging van artikel 1 doen, maar de andere ondertekenaars en het CDA gaan dat niet steunen. Als er voor het eigen voorstel geen Kamermeerderheid is, steunt ook de VVD het voorstel tot verduidelijking van artikel 1. Daardoor ontstaat naar verwachting een zeer ruime meerderheid voor het verbod op LHBTI-discriminatie in artikel 1.

De ondertekenaars beloven dat er op korte termijn een goede meerouderschapswet komt, waardoor meer dan twee personen ouderschap en ouderlijk gezag kunnen krijgen. Dat is in lijn met het recente advies van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Het Stembusakkoord maakt het zeer waarschijnlijk er na de verkiezingen een grote Kamermeerderheid is voor uitvoering is van dat advies. Steeds meer LHBTI’s vormen een meeroudergezin, bijvoorbeeld bestaande uit een lesbisch paar, een homoman en hun kinderen.

Het discriminatieverbod dat is neergelegd in de artikelen 137 c, d en e van het Wetboek van Strafrecht, wordt door de acht ondertekenaars niet beperkt of afgeschaft. PVV en VNL zijn vóór beperking van het strafrechtelijk discriminatieverbod.

Wat de ondertekenaars betreft komt er een expliciet wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen in de Algemene wet gelijke behandeling. Het Stembusakkoord maakt het zeer waarschijnlijk dat een initiatiefwetsvoorstel met deze strekking van D66, PvdA en GroenLinks op een ruime Kamermeerderheid kan rekenen.

Ook willen de ondertekenaars geslachtsregistratie door de overheid zo veel mogelijk afschaffen. Verplichte geslachtsregistratie leidt voor trans- en intersekse personen, mensen die zich niet identificeren als man of vrouw en voor anderen regelmatig tot problemen en privacy-schendingen.

Verder nemen de ondertekenaars maatregelen om de situatie voor LHBTI’s op school te verbeteren, voeren ze een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid en blijven ze buitenlandse LHBTI-bewegingen steunen. Wanneer de Amerikaanse regering onder Trump haar financiële steun aan buitenlandse LHBTI-bewegingen stopzet, neemt de Nederlandse regering initiatief tot een internationaal fonds om deze steun te compenseren.

Het Regenboog Stembusakkoord is het resultaat van COC’s Verkiezingsdebat op 3 februari in de Rode Hoed.

Ook bij de verkiezingen in 2012 sloten negen partijen een akkoord met het COC: COC’s Roze Stembusakkoord. Alle vijf beloften die daarin waren neergelegd, zijn inmiddels gerealiseerd. Zo werden scholen verplicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen, kwam er een wet lesbisch ouderschap en een transgenderwet en kwam er een einde aan het fenomeen weigerambtenaar en de mogelijkheid voor religieuze scholen om openlijk homoseksuele leerlingen en docenten weg te sturen.

[Bron: COC NL – Foto COC’s Verkiezingsdebat: COC NL/Geert van Tol Fotografie]

Het COC vecht voor jouw rechten. Vecht met ons mee en word lid!

Share.