fbpx

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland is een organisatie van 1300 vrijwilligers en 300 beroepskrachten, die praktische, juridische en emotionele steun bieden aan slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken of calamiteiten.

Het doel van Slachtofferhulp Nederland is om slachtoffers en betrokkenen van misdrijven, verkeersongevallen en calamiteiten op emotioneel, praktisch en juridisch gebied ondersteuning te bieden. De hulp is altijd kosteloos. In de media en politiek treedt Slachtofferhulp Nederland op als belangenbehartiger.

Slachtofferhulp Nederland helpt jaarlijks ruim 135.000 mensen die in Nederland slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, verkeersongeluk, ramp of calamiteit. Daarnaast helpt de organisatie nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen. Slachtofferhulp biedt praktische adviezen, juridische hulp en emotionele ondersteuning. Slachtofferhulp Nederland is een landelijke, deskundige en professionele organisatie die werkt met meer dan 1300 vrijwilligers en 300 beroepskrachten.
De politie is de belangrijkste netwerkpartner van Slachtofferhulp Nederland. Ze verwijst slachtoffers van misdrijven en verkeerongelukken door naar Slachtofferhulp Nederland. 90% van de slachtoffers die Slachtofferhulp Nederland helpt, komt binnen via de politie.

Slachtofferhulp Nederland biedt hulp op drie gebieden:

Juridische hulp

De juridische gevolgen en mogelijkheden zijn voor veel slachtoffers onbekend terrein. Slachtofferhulp Nederland geeft hen daarom informatie over juridische procedures en verzekeringen. Daarnaast helpt de organisatie slachtoffers die schade willen verhalen op een dader. Verder kunnen slachtoffers desgewenst aan de rechter, Officier van Justitie en verdachte vertellen over de gevolgen van een misdrijf. Dit kan via spreekrecht tijdens de rechtszitting of een schriftelijke slachtofferverklaring. Slachtofferhulp Nederland begeleidt hierbij.

Praktische hulp

Uiteenlopende formulieren invullen, contact onderhouden met verschillende instanties. Slachtoffers worden vaak geconfronteerd met zaken waarmee ze geen ervaring of waarvan ze geen kennis hebben. Slachtofferhulp Nederland ondersteunt hen daarbij. De organisatie helpt indien nodig bij het schrijven van brieven, gaat soms mee naar politie, advocaat of rechtbank en verwijst zo nodig door naar deskundigen als letselschadeadvocaten en andere hulpverleners.

Emotionele hulp

Angst, boosheid, een neerslachtig gevoel. Iedere slachtoffer reageert anders op een ingrijpende gebeurtenis. Zo’n gebeurtenis kan ook leiden tot lichamelijke klachten. Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers de draad weer op te pakken, uitgaande van de eigen veerkracht van mensen.
Andere kenmerken van de dienstverlening zijn:

  • De hulp heeft een sterk persoonlijke benadering.
  • Er zijn geen wachtlijsten voor mensen die een beroep op Slachtofferhulp Nederland doen.
  • Nadat slachtoffers door de politie zijn doorverwezen, worden ze actief benaderd.
  • De hulp is gratis. Daardoor is de hulp laagdrempelig.
  • Alles wordt vertrouwelijk behandeld.
  • Indien nodig verwijzen de medewerkers van Slachtofferhulp Nederland hun cliënten door naar de reguliere, specialistische hulpverlening.

Voorbeelden

Bedreiging

Iemand heeft gedreigd om u, maar misschien ook uw familie, vrienden of eigendommen iets aan te doen. Dit kan een onveilig gevoel geven en u onzeker maken over de manier waarop u hiermee om moet gaan.

Mishandeling

U bent gewond geraakt omdat iemand anders u opzettelijk pijn heeft gedaan. Dit is een ingrijpende gebeurtenis. Uw vanzelfsprekende gevoel van veiligheid blijkt ineens niet helemaal te kloppen. Wat de aanleiding ook is geweest, u hoeft dit niet te accepteren.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld gepleegd door een (ex) partner, een familielid of een (huis) vriend. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld, zowel door mannen als door vrouwen. Huiselijk geweld is strafbaar, kies voor uw eigen veiligheid en kom voor uzelf op.

Verkrachting & aanranding

Een aanranding of verkrachting kan een behoorlijk impact hebben op uw leven. Het roept vaak veel verschillende emoties op. U kunt bang zijn of boos, u kunt last hebben van gevoelens van schaamte of u zelfs schuldig voelen. Dat zijn heel normale en begrijpelijke reacties. De meeste slachtoffers lukt het de draad van het leven na verloop van tijd weer op te pakken.

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik roept veel verschillende emoties op. U voelt zich misschien schuldig, u schaamt zich of durft er niet over te praten, waardoor het misbruik lange tijd kan voortbestaan. Gevoelens van woede en loyaliteit kunnen naast elkaar bestaan. Vaak bent u ook slachtoffer van geweld, vernedering en machtsmisbruik.

Contactgegevens

Bent u slachtoffer, getuige of nabestaande? Vul het contactformulier in en een van onze medewerkers neemt binnen 2 werkdagen contact met u op. In verband met uw privacy bellen wij met een onbekend nummer. Als wij u niet bereiken spreken wij uw voicemail in.

Servicelijn

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Wilt u meer informatie over de rechtszaak? Wilt u uw verhaal aan iemand kwijt? Dan kunt u ook bellen naar 0900 – 0101 (09u – 17u / 2,8 cent per minuut, starttarief 9,51 cent, plus gebruikelijke belkosten.).

Bezoekadressen

Eindhoven
Insulindelaan 122,
5613 BT, Eindhoven

Helmond
Smalstraat2,
5701 NX, Helmond