fbpx

Stichting PANN

Stichting PANN is een Utrechtse homo(jongeren)organisatie, opgericht in 1969, met als doel een bijdrage te leveren aan de integratie en emancipatie van homojongeren in heel Nederland en Utrecht in het bijzonder. Daar werken we op verschillende manieren aan:

  • Het organiseren van PANN-feesten; zo’n 30 keer per jaar organiseren we in Utrecht en de rest van Nederland feesten voor  homo-, hetero- en biseksuele (holebi’s) jongeren vanaf 16 jaar;
  • De feesten zijn laagdrempelig en drukbezocht, waardoor individuele ontplooiing voor holebi’s  en hun hetero-omgeving bevorderd wordt;
  • Het verzorgen en subsidiëren van activiteiten om de homo(jongeren)emancipatie te bevorderen.

De Stichting PANN draait volledig op vrijwilligers: ongeveer 70 mensen dragen, op hun eigen manier, bij aan de missie en doelstellingen van PANN. De ontwikkeling van vrijwilligers staat hoog in het vaandel en PANN biedt regelmatig cursussen en workshops aan ter ontplooiing.

Het bestuur van Stichting PANN bestaat uit drie leden: Simon Timmerman (voorzitter), Arthur Kleuskens (penningmeester) en Koen de Bruyn (algemeen bestuurslid). Kort gezegd zorgen zij er voor dat PANN een financieel gezonde stichting is (en blijft) en houden ze zich daarbij ook bezig met de lange termijnvisie van de stichting.

Geschiedenis

PANN is in 1969 opgericht door zes studenten uit Utrecht die het zat waren dat er geen ruimte in hun stad was voor homojongeren. Destijds stelde artikel 248-bis uit het Wetboek van Strafrecht homoseksuele relaties tussen meerder- en minderjarigen strafbaar. Om die reden liet de Nederlandse Vereniging voor Integratie van Homoseksualiteit COC geen bezoekers jonger dan 21 jaar toe. De studenten besloten hier verandering in te brengen. Ondanks het wetsartikel zag de officier van Justitie geen bezwaar om de eerste dinsdagavondsociëteit voor homojongeren persoonlijk te openen. Daarmee werd het eerste PANN-evenement op 15 april 1969 een feit.

Kort na de introductie van de dinsdagavondsociëteit richtte PANN een geïntegreerde sociëteit op met het doel homo-emancipatie te bevorderen door integratie. In de jaren zeventig maakte de sociëteit plaats voor een dinsdagavondcafé met een maatschappijkritisch karakter en een laagdrempelig PANN-Feest met als doel een breed scala aan groepen in de samenleving te integreren.

PANN op de bres voor homorechten

PANN was tegelijk een zichtbare strijder voor homo-emancipatie en later voor relatievorming in het algemeen. PANN schroomde er niet voor de barricades op te gaan op het Haagse Binnenhof, demonstratieve groepshuwelijken te sluiten op het bordes van het Utrechtse stadhuis en een front te vormen tegen de conservatieve kardinaal Simonis.

In de jaren tachtig en negentig werd het tijd voor verandering. PANN stopte met het voeren van radicale acties en besteedde dit uit door als subsidieverstrekkende stichting op te treden. PANN werd een beschaafde gesprekspartner voor publiek, politiek en belangenorganisaties. Het doek viel voor het dinsdagavondcafé als direct gevolg van de versobering van de studiebeurs.

PANN groeit

PANN feestBegin 2000 nam de populariteit van de PANN-feesten enorm toe. PANN zette haar eerste stappen in het organiseren van festivals naast de maandelijkse feesten. Bezoekersaantallen veranderden van honderdtallen naar duizendtallen en PANN presenteerde zich steeds meer als een professionele en slagvaardige organisatie. Daarnaast pakte de stichting haar maatschappelijke activiteiten weer op. Naast het verstrekken van subsidies aan tal van projecten op het gebied van emancipatie en integratie, startte PANN eigen sociaal-maatschappelijke projecten.

In 2007 was het tijd voor de volgende stap. Om de Utrechtse feesten te ontlasten ging PANN ook feesten in andere Nederlandse steden organiseren. Tijdens het 40-jarig jubileum in 2009 betekende dat twaalf extra PANN-feesten door het hele land. Daarnaast werd het jubileum gevierd met het eerste GigaPANN-feest op het Utrechtse stadhuisplein en diverse andere activiteiten.

Roze Zaterdag

Ook in de daaropvolgende jaren ontwikkelde PANN zich verder. Er werden in het bijzonder slagen gemaakt in de professionaliteit en continuïteit van de stichting. Met een historisch hoog aantal actieve vrijwilligers en de goedlopende feesten ging PANN een nieuwe uitdaging aan: het organiseren van de landelijke Roze Zaterdag in 2013.

De organisatie wilde van de Roze Zaterdag een modern evenement maken, wat aantrekkelijk waas voor jongeren en vooral positieve zichtbaarheid met zich mee moest brengen. PANN diende een bidbook in en won. Voor de organisatie werd stichting RZ2013 opgericht, met als basis vele PANN-vrijwilligers. Op 29 juni 2013 was het eindelijk zo ver, de Roze Zaterdag voor de derde keer in Utrecht. Met ruim 55 duizend bezoekers was het gelijk de drukstbezochte editie tot dan toe. En PANN? Die was prominent aanwezig met de PANN Mainstage op het Domplein in hartje Utrecht.

PANN Fonds

Een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke kant van PANN is het PANN Fonds. Hieruit worden subsidies verstrekt aan initiatieven op het gebied van homo-emancipatie. Het fonds wordt gevuld met inkomsten die we vanuit de feesten ontvangen. Iedere bezoeker draagt dus indirect zijn steentje bij.

Of een subsidie wordt toegekend wordt beslist door een aparte commissie, veelal bestaande uit oud-bestuursleden van PANN. Zij beoordelen of de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria en hoeveel geld uit het PANN Fonds voor het initiatief beschikbaar wordt gesteld.

Heb jij een idee dat bijdraagt aan de homo-emancipatie en zoek je nog subsidie? Download dan de voorwaarden en kijk of je plan in aanmerking komt voor een bijdrage uit het PANN Fonds.

Eigen projecten

Naast de subsidies uit het PANN Fonds organiseert PANN ook eigen projecten om een bijdrage te leveren aan de homo-emancipatie. Dit varieert van kleine, vaak ludieke acties, op onze eigen feesten tot grote publieksevenementen.

Zo hebben we diverse debatten en laagdrempelige workshops georganiseerd, hielden we twee goed bezochte roze recordpogingen (roze koekhappen en roze ballonnen blazen) op de Neude in Utrecht en waren we de drijvende kracht achter de organisatie van de landelijke Roze Zaterdag in Utrecht in 2013. Ook probeert PANN jaarlijks mee te varen met de botenoptocht tijdens de Amsterdam Gay Pride.

Geplande maatschappelijke activiteiten

Contactgegevens

Postbus 14040,
3508 SB,  Utrecht
info@pann.nl