De 50+ ontmoetingsgroep staat open voor (zoekt) nieuwe leden voor de maandelijkse woensdagmiddag van 2 uur tot ca. half 5 in Pand54.

De 50+ ontmoetingsgroep is een groep van een 8-tal blijmoedige vrouwen en mannen.
In deze groep ontmoeten we elkaar in de vorm van wezenlijk contact wat niet oppervlakkig is. Het gaat vooral om elkaar te versterken, te ondersteunen en betrokken zijn bij elkaar als
groep. Iets voor elkaar te kunnen betekenen.

We bestaan een 5-tal jaren maar er is nu weer plaats voor enkele nieuwe leden (v/m). Ieder die zich aangesproken voelt, kan zich aanmelden voor een vrijblijvende eerste kennismaking op onze ontmoetingsmiddag.

We komen elke eerste woensdagmiddag van de maand bij elkaar van 14:00 uur tot ca. 16:30 in Pand54

50 plus groep - COC Eindhoven

Doelstellingen “50+ groep”

Wat zouden wij als groep met elkaar willen! / Waarom zijn wij bij elkaar gekomen?

  • Om isolement te voorkomen / te doorbreken
  • Om ontmoeting en wezenlijk contact mogelijk te maken
  • Uit behoefte elkaar te ondersteunen
  • Om krachtiger te worden en mede daardoor zichtbaarder in de samenleving
  • Om ons te verdiepen in thema's die onze gemeenschappelijke belangstelling hebben, geen oppervlakkig gedoe
  • Niet perse om op de barricaden te gaan staan maar wel om onze plaats in te nemen
  • Samen dingen ondernemen (dit kan van alles zijn)
  • Als er een onderwerp landelijk is daar met andere naar toe kunnen gaan
  • Samen zijn, thuiskomen, een groep te zijn waar je aan een half woord genoeg hebt, met eigen humor.

Hoe zouden we dit in een soort doelstelling kunnen samenvatten?
De groepsleden zoeken herkenning en wezenlijke ontmoeting. Zij hebben de behoefte elkaar te ondersteunen om zodoende op latere leeftijd dreigende vereenzaming te bestrijden.

Zij willen bijdragen aan de zichtbaarheid van "ons soort mensen" zonder meteen op de barricaden te gaan staan. Zij doen dit door het organiseren van activiteiten die het onderlinge vertrouwen bevorderen.

De groep staat open voor nieuwe leden mits die tot de doelgroep behoren en de doelstelling onderschrijven.