Het regenboogplatform is voortgekomen uit de werkgroep Educatie & Dialoog van de Roze Zaterdag.

Eind maart 2014 werd de stichting Roze Zaterdag Eindhoven Roze Stad 2014 geconfronteerd met het uiteenvallen van de werkgroep Initiatieven. Hierdoor kwam o.a. de werkgroep Educatie & Dialoog zonder voorzitter/coördinator te zitten. Voor de stichting Roze Zaterdag Eindhoven Roze Stad 2014 werd het lastig om op korte termijn een nieuwe werkgroep Initiatieven samen te stellen.

Het bestuur van COC Eindhoven en regio heeft zich daarop bereid verklaard om de voorzittersrol c.q. het coördinatorschap van de werkgroep Educatie & Dialoog over te nemen. In 2015 werd de werkgroep Educatie & Dialoog hernoemd naar Regenboogplatform. Ook in 2018 vond er een gezamenlijk overleg plaats tussen LHBTI organisaties in Eindhoven (Regenboog platform).

Taken van het regenboogplatform zijn verbinden, samenwerken, elkaar ondersteunen, expertise delen in een vrijblijvend karakter.

Verbinden In Eindhoven zijn veel organisaties actief bezig met het LHBTI-thema.

Voorbeelden zijn de GGD, Gay Sportclub Kouros, Amnesty international, stichting NESE, OVAA, FNV bondgenoten, Stichting Outway, Roze-in-Blauw, Effe Anders, Orpheus etc.

COC Eindhoven en regio wil deze organisaties samen brengen om elkaar te ontmoeten en de lijnen tussen contactpersonen kort(er) te maken.

Tijdens de bijeenkomsten van het regenboogplatform worden de lopende projecten besproken met de deelnemende partners. Op deze manier vermijden we dat er in Eindhoven verschillende projecten rond hetzelfde thema naast elkaar zullen lopen. Zo vermijden we dat kostbare middelen, beroeps- en vrijwilligersuren verspild worden. Hierdoor kunnen organisaties met elkaar in plaats van naast elkaar gaan werken Expertise delen Verschillende organisaties bieden producten aan die in elkaars verlengde liggen. Deze producten kunnen wij dan meer op elkaar af stemmen en mogelijk hierdoor verbeteren.

In het kader van de eigen ambitie van het COC Eindhoven en regio om een kennis- en expertisecentrum te zijn is contact met deze organisaties noodzakelijk.

Deelnemers Regenboogplatform

3ON - Out of Office Network
50+
Amnesty International
Bibliotheek Eindhoven
ChristenQueer - regio zuid
Compass TU/e
DayDayGay
De Kringen
Dynamo
Effe Anders
EMP - Lumens
FNV
Fontys Pride
Gemeente Eindhoven
GGD
HIV vereniging regio Brabant
Huiskamer voor vluchtelingen
Humanitas
Kouros
Mannenakkoord
NPO3
Orpheus
Outway
OVAA
Parktheater
Queer Salons
Radar
Roze in Blauw
Roze Ouderen
Stichting Nese
TG040
Van Abbe Queer Constituency
Vluchtelingen in de knel
Zelfhulpnetwerk
ZsaZsa