Bij COC Nederland en de bij de federatie aangesloten COC-verenigingen en Expreszo geldt één federatiebrede Code Goed Gedag. Onderdeel daarvan zijn omgangsregels, waarmee we goed gedrag bevorderen en iedereen een veilige plek willen bieden.

Het COC biedt iedereen met vragen over ongewenst gedrag binnen de organisatie de gelegenheid daarover te spreken met één van onze vertrouwenspersonen.

Binnen COC Eindhoven en Regio zijn er 2 vertrouwenspersonen. Je kunt de vertrouwenspersonen van het COC Eindhoven en Regio bereiken via onderstaande gegevens. Het volstaat om te vragen dat je wilt spreken met een vertrouwenspersoon. Eventueel kun je nog een voorkeur aangeven voor een man of vrouw. Je naam en telefoonnummer wordt dan genoteerd en je wordt zo snel mogelijk teruggebeld. Je hoeft via de telefoon of in de mail nog niet te vertellen waarover je met de vertrouwenspersoon wilt spreken. Dat doe je in het vertrouwelijke gesprek.

 • Bianca van Kaatshoven
  • Te bereiken via e-mail: voorzitter@coceindhoven.nl
 • Hans van Winkel
  • Te bereiken via e-mail: penningmeester@coceindhoven.nl
  • Te bereiken via tel: 040 – 245 57 00

BInnen het Landelijk COC zijn er ook vertrouwenspersonen:

 • Fiet Meijer
 • Johan Baas
 • Juan Walter

Carla, Meine Willem en Johan zijn gecertificeerd vertrouwenspersoon, aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en zijn bekend met de cultuur binnen het COC. Fiet en Juan zijn in opleiding tot vertrouwenspersoon.  Ze vervullen behalve de rol van vertrouwenspersonen geen andere actieve rol bij het COC.

Als je contact wilt met een vertrouwenspersoon wilt, kun je een e-mail met je telefoonnummer sturen naar vertrouwenspersoon@coc.nl.  Je kunt ook bellen naar COC Nederland, 020-6234596. Het volstaat om te vragen dat je wilt spreken met een vertrouwenspersoon. Eventueel kun je nog een voorkeur aangeven voor een man of vrouw. Je naam en telefoonnummer wordt dan genoteerd en je wordt zo snel mogelijk teruggebeld. Je hoeft via de telefoon of in de mail nog niet te vertellen waarover je met de vertrouwenspersoon wilt spreken. Dat doe je in het vertrouwelijke gesprek.

Om ongewenst gedrag serieus uit te bannen is er een onafhankelijke klachtencommissie die werkt voor de gehele federatie.