Bij COC Nederland en de bij de federatie aangesloten COC-verenigingen en Expreszo geldt één federatiebrede Code Goed Gedag. Onderdeel daarvan zijn omgangsregels, waarmee we goed gedrag bevorderen en iedereen een veilige plek willen bieden.

Contact met het bestuur:

Voor algemene zaken kun je altijd contact opnemen met ons eigen bestuur. Binnen COC Eindhoven en Regio zijn er 2 aanspreekpunten. Je kunt de aanspreekpunten van het COC Eindhoven en Regio bereiken via onderstaande gegevens. Het volstaat om te vragen dat je wilt spreken met een bestuurslid. Eventueel kun je nog een voorkeur aangeven voor een man of vrouw. Je naam en telefoonnummer wordt dan genoteerd en je wordt zo snel mogelijk teruggebeld.

 

Vertrouwenspersoon:

Het COC biedt iedereen met vragen over ongewenst gedrag binnen de organisatie de gelegenheid daarover te spreken met één van onze vertrouwenspersonen.

Binnen het Landelijk COC zijn er proffesionele en onafhankelijke vertrouwenspersonen:

Zij zijn gecertificeerd vertrouwenspersoon, aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en zijn bekend met de cultuur binnen het COC. Ze vervullen behalve de rol van vertrouwenspersonen geen andere actieve rol bij het COC.

De meest actuele informatie vindt je op de site van COC Nederland onder coc.nl/vertrouwenspersonen. Helaas staat deze pagina op dit moment niet live. Je kunt wel gewoon contact opnemen met de vertrouwenspersonen:

Als je contact wilt met een vertrouwenspersoon wilt, kun je een e-mail met je telefoonnummer sturen naar vertrouwenspersoon@coc.nl.  Je kunt ook bellen naar COC Nederland, 020-6234596. Het volstaat om te vragen dat je wilt spreken met een vertrouwenspersoon. Eventueel kun je nog een voorkeur aangeven voor een man of vrouw. Je naam en telefoonnummer wordt dan genoteerd en je wordt zo snel mogelijk teruggebeld. Je hoeft via de telefoon of in de mail nog niet te vertellen waarover je met de vertrouwenspersoon wilt spreken. Dat doe je in het vertrouwelijke gesprek.

Om ongewenst gedrag serieus uit te bannen is er een onafhankelijke klachtencommissie die werkt voor de gehele federatie.