COC Eindhoven en regio biedt uitgebreide ondersteuning voor basisscholen die aandacht willen schenken aan seksuele- en genderidentiteit in de klas.

We geven gastlessen die zijn aangepast op uw school en uw situatie. We geven ondersteuning bij lessen in de onderbouw, waar de eigen leerkracht vaak de lessen verzorgd. En kunnen in de bovenbouw gastlessen verzorgen. Hierbij staat het eigen verhaal van de voorlichters centraal: hierdoor kunnen de leerlingen zich inleven en wordt het onderwerp voor de leerlingen een onderwerp dat echt leeft.

Mail voor meer informatie of voor het maken van een afspraak. We komen dan bij u langs en kijken samen met u wat voor uw school en leerlingen de beste ondersteuning is.
Mail: voorlichting@coceindhoven.nl
Bellen mag natuurlijk ook: 040 -245 57 00
Hieronder staat het aanbod van COC Eindhoven en regio voor het primair onderwijs:

Voor de bovenbouw:

De voorlichting voor de bovenbouw van het primair onderwijs is gericht op liefde, relatie en vriendschappen. Binnen deze thema’s wordt seksuele oriëntatie en genderidentiteitnadrukkelijkmeegenomen. De voorlichting gaat uit dat kinderen het beste kunnen leren over deze onderwerpen door middel van ervaringsverhalen van voorlichters.  De les duurt tussen de 60 en 90 minuten (in overleg met de school). De voorlichting wordt gegeven door gastdocenten van COC Eindhoven en regio.  Gastdocenten van COC Eindhoven en regio zijn hiervoor special opgeleid. Zij kunnen deze, soms lastige onderwerpen, op een toegankelijke en boeiende wijze met leerlingen bespreken.

Voor meer informatie: voorlichting@coceindhoven.nl

Voor de onderbouw

Voor de onderbouw kiezen we vaak samen met de school voor lessen die door de eigen leerkracht wordt gegeven. Daarbij worden onderwerpen als seksuele diversiteit en genderidentiteit besproken. Juist ook omdat we merken dat hier steeds meer vraag naar is. Immers er is meer diversiteit ontstaan bij de samenstelling van huishouden van de ouders. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met twee vaders of moeders, alleenstaande ouders of ouders die transgender zijn. Maar ook voor leerlingen zelf is dit een onderwerp dat al van jongs af aan speelt: mag ik met poppen spellen en vinden andere kinderen mij dan niet stom?

Kortom er komen steeds meer vragen op u af als leerkracht. Als COC Eindhoven en regio helpen wij u hier graag bij. Voor meer informatie: voorlichting@coceindhoven.nl

Maatwerk

Wilt u iets anders dan bovenstaande dan kunnen we ook maatwerk bieden (kosteloos).
zoals bijvoorbeeld een voorlichting verzorgen voor andere klassen van het primair onderwijs. Ook een speciale voorlichting voor de groepen 5 t/m 8 is mogelijk.

Mail voor meer informatie of voor het maken van een afspraak. We komen dan bij u langs en kijken samen met u wat voor uw school en leerlingen de beste ondersteuning is.
Mail: voorlichting@coceindhoven.nl
Bellen mag natuurlijk ook: 040 -245 57 00