'Homo'; het meest gebruikte scheldwoord op school...

Slechts 14% van de homoseksuele- en lesbische jongeren durft op school voor zijn/haar geaardheid uit te komen. Om nog maar te zwijgen over jongeren met Transgender gevoelens. Aandacht voor seksuele- en genderdiversiteit blijft daarom van groot belang. Het COC draagt hier op verschillende manieren aan bij: door het geven van voorlichting voor leerlingen, studenten en docenten. Maar ook door GSA’s (Gender en Seksuele Alliance) te ondersteunen bij hun werkzaamheden op scholen.

Wij geven voorlichtingen op diverse scholen, aan verenigingen en instellingen in Zuidoost Brabant.
Het doel van onze voorlichtingen is het bespreekbaar maken van seksuele- en genderdiversiteit. Wij willen hiermee een bijdrage leveren aan een veilige school voor iedereen.

Voorlichting aanvragen: Mail voorlichting@coceindhoven.nl      Voorlichter worden: Klik hier

Onze voorlichtingen zijn professioneel opgezet en we werken met gecertificeerde voorlichters die een opleidingstraject van COC Nederland hebben gevolgd. Onze voorlichters zijn daarnaast ervaringsdeskundigen en sluiten goed aan bij de doelgroep. COC Eindhoven en regio werkt ook samen met deGGD in een project om seksuele diversiteit en gender oriëntatie op scholen bespreekbaar te maken.

Voorlichting door het COC

Op school

Voorlichting op scholen is tegenwoordig meer dan ooit nodig. Op scholen wordt nog steeds veel gepest.  Dit weerhoudt scholieren er nog steeds van om voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit of -expressie uit te komen en leidt soms tot een jarenlang gevecht met hun gevoelens. Slechts 14% van de LHBT- leerlingen op het middelbaar onderwijs durft uit de kast te komen. Dit moet toch beter kunnen!

Onze voorlichters geven voorlichting vanuit hun persoonlijk verhaal, wat de jongeren erg aanspreekt omdat leerlingen zich kunnen inleven in het verhaal. Vervolgens gaan we met jongeren het gesprek aan: wat kunnen wij, als klas en school, doen om eenieder een leuke schooltijd te gunnen. Naderhand kunnen leerlingen beter een eigen mening vormen.

Frank vertelde:  “Voor mij was de middelbare schooltijd een tijd van angst en twijfels. Ik was bang dat anderen achter mijn homoseksualiteit zouden komen en dat wilde ik voorkomen. Als het uit zou komen dat ik homoseksueel was, dan zou ik wellicht opeens als dé homo en niet meer als een klasgenoot worden beschouwd. In die tijd wilde ik zeker niet afwijken van de groep.”

COC voorlichters met hun behaalde voorlichters-diploma

Het COC heeft jarenlange ervaring in het verzorgen van voorlichtingslessen op het middelbaar onderwijs en het MBO. Aangepast aan de klas en het schooltype worden gastlessen verzorgd met beproefde methodieken en gecertificeerde voorlichters. COC Eindhoven en regio heeft de afgelopen jaren bewezen kwalitatief hoogwaardige gastlessen te kunnen waarborgen. Naast deze gastlessen bieden wij ook ondersteuning voor leerlingen en docenten. Zodat er aandacht is voor diversiteit tijdens de hele schoolloopbaan en dit niet beperkt blijft tot een gastles. Ook zijn onze voorlichtingen aangepast aan de laatste inzichten over effectieve voorlichting. Tevens verzorgen we workshops op ouderavonden voor ouders van leerlingen.

Naast de voorlichting is ondersteuning van de Gender en Sexuality Alliances (GSA) ook zeer belangrijk voor leerlingen. Want een gastles is één uurtje is een goed begin, maar als COC willen we dat er aandacht op de school blijft voor diversiteit. Een gender en sexuality alliance is een groep leerlingen die samen met een docent zorgt voor een veilige en LHBT vriendelijke school. De GSA’s worden door het COC het gehele jaar ondersteund met lesmateriaal, handleidingen voor zowel docenten als leerlingen, promotiemateriaal en natuurlijk ondersteuning van Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag wordt ieder jaar op de tweede vrijdag van december gehouden waarbij er veel aandacht is voor pestgedrag en het verminderen van homofobie. Inmiddels zijn er meer dan 500 GSA’s in Nederland waarvan velen in de regio Eindhoven. De Nationale Jeugdraad heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van GSA’s en heeft deze erkend als goed onderbouwde interventie.

Bij COC Eindhoven en regio kunt u ook terecht voor workshops voor docenten waar docenten onder andere op interactieve wijze wordt geleerd het LHBT-thema te verwerken in hun lessen.

Kortom, als COC Eindhoven en regio zetten we in op voorlichtingen die een verschil maken. Door professionele voorlichting en een langdurige dialoog met leerlingen en docenten. Samengevat:

  • Voorlichting voor scholen van het voortgezet en primair onderwijs
  • Verzorgen van workshops/voorlichting op ouderavonden aan ouders
  • Workshops voor docenten
  • Ondersteuning van de Gay Straight Alliances, een door de nationale jeugdraad erkende interventie.
  • Hulp, advies en begeleidingstrajecten van LHBT- leerlingen indien aanvullende ondersteuning nodig is.

Voorlichting aanvragen of meer informatie:

Voor meer informatie of een voorlichting aanvragen: Stuur een mail naar: voorlichting@coceindhoven.nl

Bellen kan natuurlijk ook: 040 - 245 5700


Voorlichting aanvragen of meer informatie:

Voor meer informatie of een voorlichting aanvragen: Stuur een mail naar: voorlichting@coceindhoven.nl
Bellen kan natuurlijk ook: 040 – 245 5700