Het COC is een belangenvereniging voor homoseksuele jongens & mannen, lesbische meiden & vrouwen, biseksuelen, transgenders- en intersekse personen.
COC Eindhoven en regio is één van de 20 verenigingen die tezamen de Federatie COC Nederland vormen en is als vrijwilligersorganisatie al 55 jaar actief.

Doelgroep

Tot de doelgroep van COC Eindhoven en regio behoren in eerste instantie, maar niet uitsluitend:
1. lesbiennes, bi- en homoseksuelen en transgenders en intersekse personen in Eindhoven en regio;
2. partners, ouders en andere familie of belanghebbenden van lesbiennes, bi- en homoseksuelen en transgenders;
3. inwoners van het gebied, maatschappelijke organisaties en onderwijs-/zorginstellingen in Eindhoven en regio;
4. media en andere partijen.

Doelstellingen

COC Eindhoven en regio stelt zich tot doel zoals geformuleerd in de statuten:
  1. het bevorderen van maatschappelijke hervormingen om daardoor tot integratie van homoseksualiteit te komen;
  2. Het vorderen van persoonlijke emancipatie door het stimuleren van de bewustwording omtrent de eigen en de maatschappelijke situatie (en de relatie daartussen) ten aanzien van homoseksualiteit en man/vrouwrollen.

Missie

COC Eindhoven en regio komt op voor de belangen, gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen, Transgender en Intersekse personen (LHBTI+ personen). COC Eindhoven en regio ondersteunt en adviseert zodat LHBTI+ personen kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving, op een manier die ieder individu zelf verkiest. Dat betekent dat elk individu ongehinderd voor zijn/haar seksuele geaardheid of genderidentiteit kan en mag uitkomen zonder dat dit nadelige consequenties voor hem/haar heeft.

Visie

COC Eindhoven en regio wil hét expertise- en adviescentrum zijn voor individuen, verenigingen, (maatschappelijke) organisaties, onderwijsinstellingen, gemeenten in haar werkgebied, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant op het gebied van sociale acceptatie van seksuele diversiteit en veiligheid van LHBTI+ personen.
Het COC Eindhoven en regio biedt voor LHBTI+ personen die vragen hebben en/of met problemen zitten in relatie tot hun geaardheid of genderidentiteit, persoonlijke en/of groepsgewijze ondersteuning.
poppetjes die puzzelstukjes vast houden met daarop de tekst mIssion en vision