Achtergrond info

Eenvijfde van de jongens vindt homodocent ‘niet okee’

Les krijgen van een homoseksuele docent wordt door een aanzienlijk deel van de scholieren bestempeld als ‘niet in orde’. Slechts 62% van de jongens vindt een homoman voor de klas in orde. Jongens zijn nog negatiever naar lhbt-klasgenoten; slechts 52% zegt voluit dat ze bevriend kunnen zijn met een jongen die homo is. Er is iets meer acceptatie van lesbische meisjes en docenten. Slechts 14% van de jongeren zou op school aan iedereen durven te vertellen homo te zijn. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse monitor ‘Sociale veiligheid in en rond scholen’ die 16 januari werd gepresenteerd.

De monitor

De Veiligheidsmonitor beschrijft de ervaren veiligheid en het veiligheidsbeleid in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het primair (speciaal) onderwijs. De monitor wordt iedere twee jaar afgenomen door onderzoeksbureau ITS in opdracht van het ministerie van OCW. Omdat seksuele diversiteit een belangrijk speerpunt is in het onderwijs, heeft de monitor hier expliciete aandacht aan besteed. Een samenvatting van het volledige rapport is te vinden op de website van School & Veiligheid.

Moeilijke positie lhbt-docent

Een ernstig negatieve uitkomst van het rapport is de houding van leerlingen naar homoseksuele docenten in het voortgezet onderwijs. Mannelijke homodocenten hebben het duidelijk het moeilijkst; 21% van de jongens en 9% van de meisjes vindt het ‘niet okee’ les te krijgen van hen. De houding naar lesbische docenten is iets toleranter; 11% van de jongens en meisjes heeft daar moeite mee.

Homojongens zeer slecht geaccepteerd

Homoseksuele jongens op school hebben het nog veel moeilijker dan de docenten. Slechts 52% van de jongens zegt voluit dat hij bevriend kan zijn met een homo (20% is neutraal, 28% wil dat echt niet). Meisjes zijn minder negatief. Ze willen best bevriend zijn met homoseksuele jongens (85%) of meisjes (77%). Lesbische meisjes worden ook door jongens iets meer geaccepteerd (68%). Maar positief en veilig kan deze situatie bepaald niet worden genoemd.

Niet uit de kast op school

Het is niet verwonderlijk dat de meeste leerlingen zeggen dat je op school beter niet uit de kast kunt komen. Op de vraag “Kan iemand op jouw school eerlijk vertellen dat hij of zij homoseksueel is?” antwoordt slechts 22% dat iemand dat tegen iedereen op school zou kunnen vertellen. Als ze het zelf zouden moeten vertellen, zegt maar 14% dat iedereen op school het zou mogen weten.

Onveilig gevoel

Ondanks de slechte acceptatie van homojongeren voelt 85% zich toch veilig op school. Lesbische meisjes voelen zich wel minder veilig (82%) dan homojongens (88%). De fietsenstalling is voor jongens de minst veilige plek. Veel meer heteroscholieren voelen zich veilig op school (94%). Transgender leerlingen voelen zich het minst veilig op school (78%), vooral bij de fietsenstalling (75%).

Heel veel meer pesten en geweld

Lhbt-scholieren rapporteren veel vaker te maken te krijgen met grensoverschrijdend gedrag dan heteroscholieren. Ze worden ruim twee keer zo vaak gepest en krijgen ruim twee keer zo vaak te maken met sociaal geweld. Ze maken drie tot zeven keer zo vaak grof geweld en seksueel geweld mee. De transgender leerlingen zijn er op alle fronten het slechtst aan toe.

Lhbt-personeel

De slechte acceptatie van homoseksuele docenten staat hierboven al beschreven. Het is niet verwonderlijk dat deze docenten zich dus ook minder veilig op school voelen (81%) dan heterodocenten (90%). Ook voor hen is de fietsenstalling de minst veilige plek (76%). Naar de veiligheid van lhb-docenten is al sinds de monitor van 2006 gevraagd. Sinds dat jaar is echter het aantal docenten dat aangeeft lhb te zijn gedaald van 166 naar 51 docenten. Tegelijk neemt ook het veiligheidsgevoel af van 91% naar 81% van de LHBT-docenten die zich veilig voelt op school. LHBT-docenten worden ruim twee keer zo vaak gepest op school. Omdat de absolute aantallen inmiddels zo klein zijn, zijn deze resultaten echter minder betrouwbaar.

COC website:

  • Er is nog altijd gebrek aan sociale acceptatie van LHBT’s op school, het werk, in de (ouderen-) zorg, de multiculturele- en multireligieuze samenleving, de sport en op veel andere gebieden.
  • Zeven op de tien LHBT’s krijgen te maken met discriminerend geweld.
  • Volgens de Nederlandse wet mogen religieuze scholen openlijk homoseksuele leerlingen en docenten weigeren en van school sturen (de zogenaamde ‘enkele-feitconstructie’).