Misschien ben je vrijwilliger bij COC Eindhoven en regio, of je kent iemand die vrijwilliger is. Maar je kunt ons ook steunen met een financiële bijdrage, een gift dus. We zijn blij met elke steun, dus ook kleine bedragen zijn van harte welkom. Waarom?

We geven voorlichting aan leerlingen van het VMBO en MBO om begrip en ondersteuning te bieden aan deze kwetsbare groepen. Daarnaast vangen we jongeren en ouderen op door een luisterend oor te bieden en ze op weg te helpen. Tevens hebben we een Pan54, een huurpand, waar we vele activiteiten organiseren voor onze groepen en een veilige plek bieden. Door stijgende kosten wordt het steeds lastiger om alle activiteiten op niveau te houden. We hebben ook diverse activiteiten waarin we participeren, zoals de Pride Walk, Dodenherdenking, de fakkeltocht en nog vele andere activiteiten.

Met de financiële steun van de gemeente en jullie giften zijn wij in staat om activiteiten te organiseren in Pand54, om voorlichtingen te verzorgen op scholen en de verschillende groepen van COC Eindhoven en regio te helpen zoals Het Roze Gebaar of Oud Roze. Op die manier willen we samen ervoor zorgen dat de maatschappelijke erkenning van lhbti+ personen verder verbetert zodat iedereen zichzelf kan zijn. Jouw steun is hierbij belangrijk, als vrijwilliger of met een donatie.

Je kunt ons al helpen met een eenmalige donatie op ons rekeningnummer NL 65 INGB 0001 1567 39. Je kunt ons zelfs een Tikkie geven. Als je ons je mobiel nummer en een bedrag doorgeeft, kunnen we je ook een Tikkie voor dat bedrag sturen (mail hiervoor naar penningmeester@coceindhoven.nl).

Maar wist je al dat je ook kunt schenken met een belastingvoordeel? Als je van je gift een periodieke schenking maakt, wordt dat beloond door de belastingdienst. Hiervoor gelden dan wel een paar regels (minimaal 60 euro per jaar, minimale looptijd 5 jaar, gebruikmaking van het schenkingsformulier. Volg hiervoor deze link: Overeenkomst periodieke gift in geld, in natura, met betalingsvolmacht (belastingdienst.nl).

Beide formulieren (periodieke gift en betalingsvolmacht) kun je invullen en opsturen naar COC Eindhoven en regio, Prins Hendrikstraat 54, 5611 HL Eindhoven.
Wat is het voordeel van zo’n schenking voor jou? Je mag je volledige gift elk jaar aftrekken van je belastbaar inkomen. Dat schilt dus weer.

Heb je vragen of wil je meer weten over zo’n periodieke schenking. Stuur dan een mail naar penningmeester@coceindhoven.nl.