Het COC biedt ook ondersteuning voor docenten. Een tweetal workshops die interessant zijn voor docenten zijn het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit en genderidentiteit en Genderneutraal opvoeden.

Heeft u interesse. Mail of bel ons voor meer informatie.

Mail: voorlichting@coceindhoven.nl
Telefoon: 040 -245 57 00

Workshop: Bespreekbaar maken Seksuele Diversiteit en Genderidentiteit

Het COC geeft ook voorlichting op docentenopleidingen. De voorlichting richt zich op het bespreekbaar maken van de onderwerpen seksuele diversiteit en genderidentiteit in de klas. De COC-voorlichters geven op een interactieve manier voorlichting. Daarbij is er ruimte voor toekomstige docenten om te reflecteren op het belang van diversiteit in hun toekomstige werkveld. Ook krijgen studenten inzicht in de mogelijkheden die er zijn voor docenten om op het primair onderwijs aandacht te besteden aan seksuele diversiteit en genderidentiteit. Heeft u interesse in deze voorlichting neemt u dan contact op met voorlichting@coceindhoven.nl

Deze voorlichting wordt zowel aan leraren in opleiding aangeboden, maar is ook zeker een belangrijke bijscholing voor docenten.

Workshop:  Genderneutraal Opvoeden.

Een workshop voor docenten over genderneutraal opvoeden.

Genderneutraal opvoeden is een manier van opvoeden waarbij je de traditionele jongen/meisje rollen loslaat. Kinderen worden niet als ‘jongen’ of als ‘meisje’ benaderd, maar als persoon. Kinderen worden niet in een hokje geplaatst. Genderneutraal opvoeden betekent niet dat van ‘jongens’ ‘meisjes’ gemaakt worden of andersom. Het gaat om menselijke gelijkwaardigheid. Steeds meer pedagogen raken overtuigd dat genderneutraal opvoeden seksisme, homo- en transfobie sterk doet verminderen. Er wordt geen mening opgedrongen maar deelnemers worden aangezet tot nadenken over de ‘traditionele opvoeding’ en de rol die dat speelt in de opvoeding. Heeft u interesse in deze voorlichting neemt u dan contact op met voorlichting@coceindhoven.nl