Algemene Ledenvergadering (ALV) 15-09-2021

geplaatst in: Algemene Leden Vergadering, Vereniging | 0

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering COC Eindhoven en regio d.d. 15 september 2021

Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 september a.s. van 19:30 tot 21:00 uur in Pand54 van COC Eindhoven en regio, Pr. Hendrikstraat 54 te Eindhoven. Inloop vanaf 19:00 uur.

De vergaderstukken zijn te vinden op deze pagina te vinden

Aan- of afmelden graag via info@coceindhoven.nl.

In verband met de COVID-19 maatregelen zijn het aantal fysieke plaatsen beperkt. We willen u dan ook graag wijzigen op de mogelijkheid om een ander COC-Eindhoven lid te machtigen om namens u uw stem uit te brengen tijdens de ALV. U kan iemand machtigen door een e-mail te sturen naar info@coceindhoven.nl met daarin uw naam en welk lid u namens uw machtigt. Hierbij is het belangrijk om in ogenschouw te nemen dat elk lid maximaal één ander lid kan vertegenwoordigen.

Bij de bespreking van de stukken gaan wij er vanuit dat alle aanwezigen de stukken van tevoren al bestudeerd hebben. Vragen over de stukken vragen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk de zondag voor de ALV te mailen naar info@coceindhoven.nl zodat deze vragen bij de behandeling van de stukken meegenomen kunnen worden.

Agenda Algemene Ledenvergadering COC Eindhoven en regio 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 21 juli 2021
 4. Bestuursverkiezingen - kiezen stemcommissie
  1. Aftredend en herkiesbaar: Ivar Voets (Bestuurslid Horeca)
 5. Jaarplan 2022
 6. Begroting 2022
 7. Bestuursverkiezingen
  1. Ivar Voets (Bestuurslid Horeca)
 8. Mededelingen
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Graag zien wij u op woensdag 15 september 2021.

Met vriendelijke groet,

Bestuur COC Eindhoven en regio

Daan Dekker, Benjamin Ector, Samantha Janssen, Bianca van Kaathoven, en Ivar Voets