Disclaimer

DISCLAIMER

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina's onder de domeinnaam coceindhoven.nl. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


Privacyverklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven er naar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

De gehele privacyverklaring is te lezen op: https://coceindhoven.nl/privacy


Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is informatief bedoeld. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

COC Eindhoven en regio aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.


Beschikbaarheid
Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij COC Eindhoven en regio of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan COC Eindhoven en regio. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door COC Eindhoven en regio.

Rechthebbenden / schending copyrights

Rechthebbenden / schending copyrights
De informatie op deze website is met grootst mogelijke zorg samengesteld. Daarbij zijn we vaak afhankelijk van de informatie die door derden wordt aangeleverd. Zij zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie en eventueel aangeleverd beeldmateriaal en derhalve aansprakelijk voor inbreuken op rechten van anderen. Die aansprakelijkheid wijzen wij af. Als er inbreuken op copyrights worden geconstateerd, neem dan direct contact met ons op. Wij verwijderen dan direct het betwiste beeldmateriaal. Claims verwijzen we door naar de partij die ons de informatie aanleverde.