Aanmelding voor de whatsapp groep gebeurt alleen tijdens bar-avonden en activiteiten door de aanwezige vrijwilligers. Dit om zeker te weten dat ieder die binnenkomt onder de doelgroep valt en bij het team bekend is.

Bij deelname ga je automatisch akkoord* met de volgende richtlijnen en voorwaarden:

  • Creëer samen een veilige plek voor elkaar.
  • Respecteer de algemene reglementen van COC Eindhoven/Pand54.
  • https://coceindhoven.nl/code-goed-gedrag/
  • Luister naar de begeleiders van de groep.
  • Voor uitgebreide discussies of lange gesprekken over een specifiek onderwerp kan naar een discord kanaal verwezen worden. Graag dit respecteren en daar verder te gaan.
  • Geen sexuele content hetzij fotos/videos, gespreksstof, innuendo en dergelijke, muv serieuze vragen/onderwerpen met mate.
  • Geen aanzet geven tot negatief handelen(bijv drugsgebruik, of geweld).
  • Help en ondersteun elkaar waar mogelijk. Maak van een 🙁 een 😀 !
  • Niet adverteren voor commerciële zaken die geen betrekking hebben tot COC activiteiten.
  • Promotie van persoonlijke activiteiten en social media zoals Twitter, Instagram, Youtube is niet toegestaan. Uitgezonderd indien in overleg met een begeleider.
* Indien de richtlijnen te kort komen zal begeleiding een gepast oordeel geven. Indien je niet akkoord gaat met de richtlijnen verzoeken we je niet deel te nemen aan de Whatsapp-groep of de Discordkanalen en deze te verlaten. Bij overtreding van de richtlijnen kunnen er maatregelen worden getroffen. Dit kan oplopen van een waarschuwing, tijdelijk verwijdering van de groep of tot permanente verwijdering uit de Whatsapp-groep of de Discordkanalen. Indien je het niet eens bent met een dergelijke maatregel kun je je bezwaar mailen naar bestuur@coceindhoven.nl