Naar aanleiding van verontrustende berichten over onveiligheidsgevoelens van homoseksuele leerlingen en personeelsleden, heeft onderwijsadviesbureau APS in 2001 de website Gay&School (G&S) ingericht op verzoek van het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Uitgangspunt

Uitgangspunt van Gay&School is: “Leerlingen, personeel en schoolleiders hebben het recht om te leren en te werken in een veilige school. Ook homo- en biseksuele, lesbische en transgender leerlingen, personeelsleden en schoolleiders. Voor hen en voor scholen die informatie, inspiratie en gereedschappen zoeken om te bouwen aan ‘een veilige school voor iedereen’, is deze website.”

Wat doen ze?

SchoolkinderenGay&School verzamelt en verspreidt informatie en expertise op het gebied van onderwijs en seksuele diversiteit op de volgende wijze:

  • Onderhouden en redigeren van een informatieve website voor leerlingen, personeel en directieleden van scholen voor po en vo, rondom de onderdelen: schoolbeleid, lesgeven, informatie voor hlbt-personeel, informatie voor leerlingen.
  • Actuele berichten uit de media rondom hltb en onderwijs, verzamelen en publiceren.
  • Beleidsinstrumenten, tools en lesmaterialen verzamelen gericht op het vergroten van de sociale veiligheid van homo- biseksueel en transgender personeel en leerlingen.
  • Beeld- en geluidsmateriaal verzamelen rondom schoolveiligheid en diversiteit.
  • Contacten leggen met good practice-scholen en hun veiligheids-/diversiteitbeleid beschrijven om andere scholen/instellingen tot voorbeeld te dienen.
  • Actuele links naar aanbod van (lhbt-emancipatie)organisaties via links en agenda.
  • Agenderen van activiteiten interessant voor het schoolveiligheidsbeleid, specifiek gericht op seksuele diversiteit.

Contactgegevens

Zwarte Woud 2,
3524 SJ, Utrecht
gayandschool@schoolenveiligheid.nl