Naar aanleiding van de in Eindhoven gehouden Roze Zaterdag in juni 2014 ontstond het idee, om met de nog voorhanden zijnde materialen en kennis aandacht te besteden aan de homo- en lesbische emancipatie in Eindhoven. Eén van de leden van het eerste uur van de Roze Driehoek heeft de vroege activiteiten van deze spraakmakende vereniging op smalfilm vastgelegd; het idee ontstond dit materiaal te ontsluiten en beschikbaar te maken voor het publiek. Dat was vervolgens de aanleiding om deze beelden historisch te plaatsen binnen de omstandigheden van Eindhoven in de jaren zeventig en tachtig en de homo-emancipatiebeweging in Nederland en daarbuiten.

Naar aanleiding hiervan is een quickscan gemaakt van de geschiedenis van de homo-emancipatie in Eindhoven, het aanwezige onderzoek dat hiernaar is gedaan, de nog aanwezige archiefstukken en nog levende sleutelpersonen die hierbij een rol hebben gespeeld en te interviewen zouden zijn.

Dat leverde een bijzonder rijk beeld op van een beweging, die grotendeels is weggezakt in het bewustzijn van de stad Eindhoven. Vooral bleek, dat de geschiedenis veel ouder is dan meestal gedacht (sinds 1948, twee jaar na de oprichting van de eerste homo-emancipatiebeweging in Nederland), dat deze geschiedenis nauw samenhangt met de homo-emancipatiebewegingen in Nederland en het westen en dat Eindhoven op dit gebied op een aantal momenten in de tijd smaakmakend is geweest.

De quickscan gaf ook aan dat het al bekende materiaal zeer gefragmentariseerd is en amper in het kader is geplaatst van de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland (en het westen) sinds 1945.

De doelstelling van dit project is het verschijnen van een breed toegankelijke wetenschappelijk verantwoorde studie over de geschiedenis van de homo-emancipatie in Eindhoven, met daaraan toegevoegd een DVD met een selectie van beeldmateriaal uit de jaren zeventig en tachtig.

De studie omvat maximaal 200 pagina’s inclusief fotomateriaal.
Deze studie verschijnt uiterlijk 1 juli 2016. Volg ons ook op Facebook om op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.

facebook_like_logo