In 2015 is het aan Maastricht om de Roze Zaterdag te organiseren. De Stichting Maastricht Colours You 2015 is hard bezig om een kleurrijk programma samen te stellen. En het blijft niet alleen bij een zaterdag… de eerste activiteiten in het Roze Jaar hebben reeds plaatsgevonden.

Roze Zaterdag is op 20 juni 2015 in Maastricht.

Programma

In deze rubriek informeren we je over het programma. Momenteel zijn ze hard aan het ‘sleutelen’ om een programma samen te stellen dat vanaf de woensdag voorafgaand aan de uiteindelijke Roze Zaterdag start. Je moet dan denken aan een speciale tentoonstelling in het Bonnefantenmuseum, het Centre Ceramique, een mode-activiteit van FashionClash, speciale filmavonden in Lumiere, een exclusieve theaterproductie in het Theater aan het Vrijthof, diverse spetterende feesten en nog veel meer.

Tentoolstelling Roze Zaterdag in Maastricht

17 mrt t/m 21 jun ‘15 | Tentoonstelling Roze Zaterdag in Maastricht
Locatie: Centre Céramique |Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht
Toegang: gratis

In 2015 komt de Roze Zaterdag voor de derde keer in de geschiedenis naar Maastricht. Behalve een groot feest op die zaterdag zelf komt er in de maanden voor dit evenement een tentoonstelling in Centre Céramique.

De eerste echte roze zaterdag heeft namelijk in Limburg plaatsgevonden. In de katholieke bisschopsstad Roermond nota bene, waar op 14 april 1979, paaszaterdag, een demonstratie werd gehouden tegen uitspraken van bisschop Gijsen over homoseksualiteit. Deze demonstratie viel in de Goede Week, dus na Witte Donderdag en Goede Vrijdag. De homodemonstratie maakte van deze zaterdag Roze Zaterdag, en die naam is nooit meer verdwenen. De tentoonstelling vertelt verhalen en toont beelden over de homobeweging en emancipatie toen en nu.

Onderstaand alvast een deel van de activiteiten die tijdens de roze week zullen plaatsvinden. (Programma en invulling onder voorbehoud).

Jongeren Debat

Tijdens dit jongeren debat zullen jongeren uit diverse lagen van de samenleving met elkaar in gesprek gaan. Het debat zal een LHBT onderwerp hebben. Niet alleen tijdens het debat zullen er diverse groepen met elkaar samenkomen, maar ook de organisatie zal worden opgepakt door verschillenden organisaties. Code 043, het Sphinx debat, de Maastrichtse Jongeren raad en MCY slaan de handen ineen om dit debat tot een succes te maken. Deze samenwerking zal ook in de toekomst worden voortgezet, maar dan in samenwerking met het COC.

Roze Film

Er zal een samenwerking worden aan gegaan met Lumière Cinema Maastricht. Deze samenwerking zal resulteren in het vertonen van een korte film voorafgaande aan het reguliere programma in de week voorafgaande aan de roze zaterdag. Daarnaast zal er een openlucht voorstelling plaatsvinden en zal de film “Pride” worden getoond.

Toneelvoorstelling basisscholen

(onder voorbehoud)In Limburg krijgen reeds alle middelbare scholen voorlichting over Seksuele diversiteit. De basisscholen blijven hierin iets achter terwijl er ook een wettelijke verplichting is voor deze scholen. MCY wil in samenwerking met professionele theatermakers/docenten een voorstelling maken voor groep 7 en 8 van de basisschool. Tijdens de roze week zal deze voorstelling worden gepresenteerd op een van de basisscholen. Naar aanleiding van korte sketches zal met de kinderen in gesprek worden gegaan. Tijdens de voorstelling zullen diverse issues aangaande seksuele diversiteit besproken worden.

Amanda Sauerkraut

Amanda zal tijdens de korte roze week haar opwachting maken in het haar zo vertrouwde Pesthuis podium. Hier zal zei diverse gasten ontvangen en hun het vuur na aan de schenen leggen. Natuurlijk zal er gesproken worden over homoseksualiteit in de breedste vorm van het woord en zal Amanda haar mening niet onder stoelen of banken steken.

In de Rooden Leeuw

In de Rooden Leeuw zet haar deuren tijdens de Roze week open voor mensen die behoefte hebben aan een rust moment, gesprek of bezinning. De enthousiaste vrijwilligers van In de Rooden Leeuw zullen tijdens deze dagen aanwezig zijn om de mensen een luisterend oor te bieden, of hun te begeleiden naar de stilte ruimte.Ook zullen er lezingen worden gegeven en vinden er schrijfsessies plaats. Tijdens deze sessies kunnen mensen samen komen om gezamenlijk hun coming-out verhalen op papier te zetten.

Viewmaster Projects

Viewmaster Projects presenteert in Maastricht het bijzondere kunstproject 360° BRNDWR. Een vierzijdig videokunstwerk in de bovenste glazen verdieping van de 25 meter hoge toren van de Brandweerkazerne aan de Capucijnenstraat te Maastricht. Het kunstproject is vanaf de straten rondom de toren te zien. Twee jaar lang, iedere avond vanaf zonsondergang tot 23.00 uur. Tijdens de Roze Week zal, vieuwmaster projects, als eerbetoon aan de roze zaterdag, dit project roze kleuren. Viewmaster-projects.com/360-brndwr

Roze in Blauw/Politie

Tijdens de Roze Zaterdag zal de politie, in samenwerking met de landmacht, brandweer en ambulancedienst, een informatieplein inrichten. Hier zal aandacht worden geschonken aan de zichtbaarheid van LHBT’ers binnen deze diensten. ook zullen er diverse demonstraties plaatsvinden en zijn er diverse voertuigen van de diverse teams aanwezig.

De Landelijke Voorlichters Dag

Tijdens de Roze Zaterdag zal in Maastricht de Landelijke Voorlichters dag worden georganiseerd. Tijdens dit evenement komen alle coc voorlichters uit heel Nederland samen in Maastricht. Er staan dan diverse trainingen, intervisies en kennismakingen op het programma. Er zullen tijdens deze dag ook diverse artiesten optreden. Kortom een zinnige maar vooral leuke dag. Natuurlijk zullen de voorlichters na afloop te vinden zijn in de binnenstad van Maastricht om deel te nemen aan de activiteiten van de Roze Zaterdag.

Kinderopvang – speelruimte tijdens roze zaterdag

Natuurlijk zal de roze zaterdag ook bezocht worden door ouders en hun kinderen. Om de ouders de kans te geven de diverse activiteiten te bezoeken zal er overdag voorzien worden in een “kinderopvang”. Dit zullen wij op een zinvolle manier invullen. Waarschijnlijk zal deze activiteit worden ingevuld door de Kunstkaravaan. De Kunstkaravaan is een initiatief van enkele Beroepskunstenaars. Het doel is om kunst dichter bij kinderen en jongeren te brengen en ze anders te laten kijken, creëren en ervaren. Tijdens hun projecten nodigen kunstenaars van verschillende disciplines kinderen uit in de kunsttent van de Kunstkaravaan. In deze bijzondere omgeving komt hun verbeelding tot bloei. Door de fantasie van kinderen aan het werk te zetten, gaat hun wereld sprankelen. Kunst komt zo tot leven. De Kunstkaravaan werkt met zelfgekozen thema’s die door elke kunstenaar op een eigen manier worden ingevuld en die naadloos op elkaar aansluiten. Het thema zal op die dag aansluiten bij de roze zaterdag. Info: DeKunstkaravaan.nl

Contactgegevens

Maastricht-colours-you.nl
Bogaardenstraat 43-A,
6211 SN, Maastricht
043 – 311 65 08
info@colours2015.eu