Aandacht voor seksuele diversiteit op school

De school moet een prettige en veilige plek zijn voor alle leerlingen en medewerkers. Gezond gedrag van leerlingen draagt bij aan het welzijn en welbevinden, betere schoolprestaties, het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en succesvollere loopbanen. Veel scholen besteden gelukkig al veel aandacht aan gezondheid en welzijn. Een gezond en veilig schoolklimaat draagt ook bij aan het versterken van de weerbaarheid van leerlingen. Bovendien zijn scholen per 1 augustus 2015 wettelijk verplicht om zorg te dragen voor een sociaal veilige school.

Project Seksuele Diversiteit

Het project Seksuele Diversiteit ondersteunt scholen om de tolerantie rondom homoseksualiteit en genderidentiteit te vergroten.

Het doel van het project Seksuele Diversiteit is om:

  • Een schoolklimaat te creëren van acceptatie van seksuele diversiteit  bij docenten, medewerkers, leerlingen en ouders,
  • Pesten en discriminatie op grond van seksuele voorkeur en/of genderidentiteit structureel tegen te gaan,
  • Dit in algemeen schoolbeleid te borgen

Het project richt zich hierbij op de gehele schoolpopulatie, dus zowel medewerkers als leerlingen.