Veiligheid

Het COC Eindhoven biedt een veilige plek aan iedereen: bezoekers, deelnemers, vrijwilligers, medewerkers. Daarbij hoort een respectvolle, collegiale, integere omgang met elkaar die is gericht op een positieve, verantwoordelijke samenwerking.

Hieronder zijn een aantal zaken beschreven zodat we deze veilige plek samen met jullie kunnen behouden.

Code Goed Gedrag

Bij COC Nederland en de bij de federatie aangesloten COC-verenigingen en Expreszo geldt één federatiebrede Code Goed Gedrag. Onderdeel daarvan zijn omgangsregels, waarmee we goed gedrag bevorderen en iedereen een veilige plek willen bieden.

Klik hier voor meer informatie over Code Goed Gedrag

Wat kun jezelf doen?

Zelf zijn er ook een aantal zaken waarmee je een bijdrage levert aan de veilige omgeving.

  • Houd je aan de gedragsregels (code goed gedrag)
    Spreek elkaar er ook op aan
  • Geef duidelijk je grenzen aan
    Vind je dit moeilijk? Een coördinator of begeleider kan je hierbij helpen
  • Bepaal zelf wat je van jezelf laat zien in de groep maar zeker ook op Social Media

Coördinatoren

Binnen elke werkgroep zijn er coördinatoren/begeleiders. Deze coördinatoren/begeleiders zijn aanwezig om de avonden en de communicatie in whatsapp groepen of social media in goede banen te leiden.
Zit je ergens mee? Dan kun je deze coördinatoren/begeleiders altijd aanspreken.

Bestuur

Mocht er een situatie voorkomen die je liever niet wil bespreken met de begeleider en/of coördinator? Dan is het bestuur altijd bereikbaar.

Klik hier voor de contact gegevens van het bestuur van COC Eindhoven en Regio

Vertrouwenspersonen

Het COC biedt iedereen met vragen over ongewenst gedrag of andere situaties waarbij je je niet prettig voelt binnen de organisatie de gelegenheid daarover te spreken met één van onze vertrouwenspersonen.
Deze vertrouwenspersonen hebben een speciale opleiding gevolgd en proberen je in deze situaties te helpen.

Klik hier voor de contactgegevens van de vertrouwenspersonen

Onafhankelijke Klachtencommissie

Om ongewenst gedrag serieus uit te bannen is er een onafhankelijke klachtencommissie die werkt voor de gehele federatie. Deze klachtencommissie kan een onderzoek starten om het voorval te onderzoeken.

Klik hier voor meer informatie over de onafhankelijke klachtencommissie

Meld discriminatie

Radar

Roze in Blauw